Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej

typ: opisy bibliograficzne

  

Wydawca Grono Konserwatorów Galicyi Zachodniej
Miejsce wydania Kraków
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 22
12
następne


Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. 6
Typ: opis bibliograficzny książki
Data wydania: 1916

Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. 5
Typ: opis bibliograficzny książki
Data wydania: 1913

Rewizye i opisy
Typ: opis bibliograficzny rozdziału w książce
Data wydania: 1913

Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. 3
Typ: opis bibliograficzny książki
Data wydania: 1909
Krzyżanowski, Stanisław
Z protokołów posiedzeń Grona
Typ: opis bibliograficzny rozdziału w książce
Data wydania: 1909
Kutrzeba, Stanisław
Katalog Krajowego Archiwum aktów grodzkich i ziemskich w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny rozdziału w książce
Data wydania: 1909

Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. 4
Typ: opis bibliograficzny książki
Data wydania: 1908
Tomkowicz, Stanisław
Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. 4
Typ: opis bibliograficzny książki
Data wydania: 1908
Tomkowicz, Stanisław
Pałac renesansowy na Wawelu
Typ: opis bibliograficzny rozdziału w książce
Data wydania: 1908
Tomkowicz, Stanisław
Zabudowania Wawelu po za właściwym zamkiem królewskim
Typ: opis bibliograficzny rozdziału w książce
Data wydania: 1908
Tomkowicz, Stanisław
Zamek średniowieczny na Wawelu
Typ: opis bibliograficzny rozdziału w książce
Data wydania: 1908

Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. 2
Typ: opis bibliograficzny książki
Data wydania: 1906
Krzyżanowski, Stanisław
Z protokołów posiedzeń Grona
Typ: opis bibliograficzny rozdziału w książce
Data wydania: 1906
Zubrzycki, Jan
Wieża Maryacka czyli wyższa wieża kościoła N. P. Maryi w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny rozdziału w książce
Data wydania: 1906
Tomkowicz, Stanisław
Powiat krakowski
Typ: opis bibliograficzny rozdziału w książce
Data wydania: 1906
Sternbach, Leon
Uwagi o napisach domów krakowskich
Typ: opis bibliograficzny rozdziału w książce
Data wydania: 1900

Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. 1
Typ: opis bibliograficzny książki
Data wydania: 1900
Demetrykiewicz, Włodzimierz; Krzyżanowski, Stanisław
Z protokołów posiedzeń Grona
Typ: opis bibliograficzny rozdziału w książce
Data wydania: 1900
Tomkowicz, Stanisław
Napisy domów krakowskich : Dopełnienia i poprawki
Typ: opis bibliograficzny rozdziału w książce
Data wydania: 1900
Pagaczewski, Julian
Kościół pod wezwaniem św. Tomasza apostoła
Typ: opis bibliograficzny rozdziału w książce
Data wydania: 1900

12
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/