Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

XXXVII Konferencja Naukowa, 1991

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1991
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 125
123456
następne

Dobrianski, I. M.; Demczyna, B. G.; Klimenko, F. E.
Odporność ogniowa płyt i belek betonowych ze zbrojeniem powierzchniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Wolters, G. J.
Holenderska polityka oszczędności energii w sektorze mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Fleury, Gerard
Techniki wykonywania izolacji termicznych stosowane przy docieplaniu budynków we Francji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Dougill, John W.
Uniwersytety i współpraca badawcza z przemysłem w kontekście europejskim
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Zieleniewski, Stanisław
Działania dla oszczędności energii w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Degler, Andrzej; Szymański, Edward
Przegląd nowych materiałów budowlanych i ich możliwości wprowadzenia w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Robakiewicz, Maciej
Zmiany wprowadzane w budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Płoński, Władysław
Wpływ problemów energetycznych i ekologicznych na kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Mierzwiński, Stanisław
Kierunki racjonalnego użytkowania energii w budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Lugez, Jean
Świadectwa techniczne wyrobów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Kuś, Stanisław
Problematyka jakości w budownictwie : propozycja organizacji służby jakości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Woźniak, Kajetan; Kukulski, Wojciech
Kodyfikacja i certyfikacja materiałów i wyrobów dla budownictwa w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Korycki, Olgierd
Lekkie przegrody w budownictwie mieszkaniowym w aspekcie przewidywanych zmian systemów konstrukcyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Korniłowicz, Jan
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Kajfasz, Stanisław
Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa. Zagrożenie czy szansa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Gabrielczyk, Jacek
Inwestowanie budowlane w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Woźniak, Kajetan; Brunarski, Lesław
Potencjalny udział ośrodków akademickich w systemie ogólnokrajowej sieci laboratoriów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Kowalski, Ryszard; Konieczny, Witold; Bodzak, Julian
Rola prefabrykacji betonowej w rozwoju nowoczesnego budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Olifierowicz, Jerzy; Abramowicz, Marian
Udział laboratoriów uczelnianych w systemie ogólnokrajowej sieci kontrolnych laboratoriów budowlanych [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Werner, Witold A.
Konsekwencje technologiczne zmian organizacyjnych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991

123456
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/