Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Olifierowicz, Jerzy; Abramowicz, Marian

Udział laboratoriów uczelnianych w systemie ogólnokrajowej sieci kontrolnych laboratoriów budowlanych [koreferat]

typ: referat opublikowany w książce

 

Opublikowane w XXXVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Łódź - 1991 - Krynica : referaty
Numer tomu 5
Tytuł tomu Współczesne problemy techniczno-ekonomiczne w budownictwie mieszkaniowym
Zakres stron 5-6
Język polski
Miejsce wydania Łodź
Wydawca Zakł. Poligraficzny Politech. Łódzkiej
Data wydania 1991
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji XXXVII
Miejsce konferencji Łódź
Krynica
Data konferencji 1991
Uwagi Koreferat do referatu L. Brunarskiego i K. Woźniaka: Potencjalny udział ośrodków akademickich w systemie ogólnokrajowej sieci laboratoriów budowlanych

tematyka
Słowa kluczowe gospodarka rynkowa, kontrola jakości, laboratoria badawcze

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/