Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Rocznik Krakowski

typ: opisy bibliograficzne

  

Wydawca Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
ISSN 0080-3499
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 1026
poprzednie
1234567891011 ... 52
następne

Bues, Almut
Mirabilia Cracoviensia. Kto był autorem przewodnika po Krakowie z roku 1603?
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Wyrozumska, Bożena
Zatarg Krakowa z Władysławem Jagiełłą
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Noga, Zdzisław
Polacy, Niemcy, Włosi w nowożytnym Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014

Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, marzec 2013
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Fischer, Andrzej
Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2012 roku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Follprecht, Kamila
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie od marca 2012 do marca 2013
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Krasnowolski, Bogusław; Majka, Maria
Danuta Aleksandra Kydryńska-Klimek (1930-2013)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Garbacz-Klempka, Aldona; Węcławowicz, Tomasz
Dzwony i inne dzieła ludwisarstwa w średniowiecznym Krakowie. Pytania historyczne i metaloznawcze
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Jedynak, Zdzisław
Płyta nagrobna Erazma Danigiela w kościele Mariackim w Krakowie jako nieznane dzieło Jakuba Weinmanna z Norymbergi
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Woźny, Marzena
W nurcie przemian. Starania o lokum dla krakowskiego Muzeum Archeologicznego w latach 1945-1958
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Hapanowicz, Piotr
Likwidacja Muzeum Przemysłu Artystycznego w Krakowie (dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego) w latach 1949-1950
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Partridge, Agnieszka
Cmentarze wojenne XI Okręgu Cmentarnego "Twierdza Kraków" w kontekście działalności architektonicznej Hansa Mayra
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Michalski, Michał
Julian Ignacy Nowak, komisarz rządowy miasta Krakowa w listopadzie 1914 r.
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Baraniak, Joanna
Przedsiębiorstwo budowlane Józef Wilczyński i Alfred Kramarski
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Zgórniak, Marek
"Zamek Łoś" pod Krakowem i jego twórcy
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Laskowski, Andrzej
Antoni Tuch. Przyczynek do biografii
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Krasnowolski, Bogusław
Kamienica Jonasza syna Abrahama - dzieło współpracowników Berrecciego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Piwowarczyk, Elżbieta
Donacje na rzecz krakowskich franciszkanów (1237-1500)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Stefaniak, Piotr
Dwa krakowskie domy tercjarek dominikańskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Zięba, Andrzej A.
Powstanie styczniowe w tradycjach Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013

poprzednie
1234567891011 ... 52
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/