Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Rocznik Krakowski

typ: opisy bibliograficzne

  

Wydawca Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
ISSN 0080-3499
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 1026
poprzednie
12345678910 ... 52
następne

Pajor, Piotr
Pinakle w nawie głównej kościoła św. Katarzyny w Krakowie - forma, geneza i znaczenie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Pencakowski, Paweł; Skotniczny, Ewa
Renesansowa kaplica Grobu Chrystusa w dawnym klasztorze Bożogrobców w Miechowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Stefaniak, Piotr
Katarzyna Kłobucka (ok. 1551/52-1620) pośród augustianek kazimierskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Wyrozumski, Jerzy
Jan Długosz. W 600-lecie urodzin
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015

Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, marzec 2014
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Fischer, Andrzej
Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2013 roku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Follprecht, Kamila
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie od marca 2013 do marca 2014
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014

Wspomnienie pośmiertne
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Sroka, Łukasz Tomasz
Hanna Kozińska-Witt, Krakau in Warschaus langen Schatten. Konkurenzkampfe in der Polnischen Stadtelandschaft 1900-1939, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008, ss. 231
Typ: opis bibliograficzny recenzji
Data wydania: 2014
Publikacja recenzowana: Krakau in Warschaus langen Schatten. Konkurenzkampfe in der Polnischen Stadtelandschaft 1900-1939 / Hanna Kozińska-Witt. Stuttgart, 2008
Paś, Monika
Fajkarze krakowscy i ich prace w XIX wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Jedynak, Zdzisław
W sprawie nazwiska Wita Stwosza
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Twardowska, Kamila
Krakowskie realizacje architekta Fryderyka Tadaniera (1892-1960)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Dettloff, Paweł
Projekt odbudowy opactwa Benedyktynów w Tyńcu Adolfa Szyszko-Bohusza
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Baczyńska, Małgorzata
Osiedle Oficerskie w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Książek-Czerwińska, Roża
Szkic do portretu Zygmunta Pusłowskiego, krakowskiego społecznika, mecenasa i kolekcjonera – w stulecie śmierci
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Stefaniak, Piotr
Rekrutacja do klasztoru Dominikanek na Gródku w Krakowie w okresie autonomii Galicji
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Daszyk, Krzysztof Karol
"Chcemy mieć swój ideał honoru, męstwa, bezinteresowności..." O krakowskim hołdzie pozgonnym dla księcia Józefa Poniatowskiego w setną rocznicę jego śmierci
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Dzik, Janina
Gloryfikacja św. Franciszka Salezego w dekoracji malarskiej sklepienia kościoła wizytek w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Sobala, Michał
Krakowskie rezydencje biskupie w świetle nieznanych źródeł opisowych z XVII i XVIII wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Hapanowicz, Piotr
Kraków w zapiskach dominikanina Martina Grunewega (1562-ca 1618)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014

poprzednie
12345678910 ... 52
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/