Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XII Konferencja Naukowa, 1966

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1966
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 106
poprzednie
123456
następne

Kołakowski, Jerzy
Cechy wytrzymałościowe prefabrykatów ze spoiw mieszanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Kocot, Halina; Kuczyński, Jędrzej
Zagrożenie korozyjne stali w wyniku migracji chlorku wapnia w konstrukcjach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Jasman, Stefan
Uwagi do normowego ujmowania zjawisk skurczu i pełzania betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Grabiec, Kalikst
Pełzanie niektórych betonów z lekkim kruszywem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Danilecki, Władysław; Rataj, Janusz
Zabezpieczenie pali fundamentowych w warunkach agresji wód gruntowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Danilecki, Władysław; Mączyński, Maciej; Pluta, Jerzy
Zachowanie się powłok z tworzyw sztucznych na konstrukcjach z rysami ruchomymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Czkwianianc, Artemiusz
Badanie przesiąkliwości lubińskich kopalnianych betonów hydrotechnicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Broniewski, Tadeusz; Florek, Andrzej
Przyczyny i możliwości uniknięcia uszkodzeń żelbetowych elementów chłodni kominowych oraz możliwości ich uniknięcia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Braun, Kazimierz
Elektroaktywizacja betonu prądem stałym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Bielawski, Jerzy; Chrabczyński, Grzegorz; Woźniak, Roman
Bezcementowe sposoby zabezpieczania przed korozją cięgien sprężających
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Arendarski, Jerzy; Gajownik, Roman; Kupiec, Janusz; Wyszyński, Dariusz
Zastosowanie kruszywa keramzytowego w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Alda, Jan; Urban, Liliana; Waluś, Józef
Badania nad próżniową iniekcją kanałów kablowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Abłamowicz-Ledwoń, Jadwiga
Wpływ uziarnienia skladników pumeksopyłobetonu na jego izolacyjność akustyczną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Zieliński, Jerzy; Thiel, Kazimierz; Knauff, Michał
Naprężenia w strefie zakotwień w świetle badań na belkach mostowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Umiński, Stanisław
Zagadnienia konstrukcji jednorurowych dalb do cumowania doków pływających
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Tyszowiecki, J. K.
Z teorii wstępnie sprężonych płyt kołowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Ścibak, Witold
Badanie nad racjonalnym rozkładem zbrojenia elementów skręcanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Suwalski, Jan; Włodarczyk, Józef
Sztywność przestrzenna budynków o szkielecie z prefabrykowanych ram "H"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Ryżyński, Andrzej; Wołowicki, Witold
Badania nad nośnością graniczną żelbetowych belek trójprzęsłowych zbrojonych stalą bez wyraźnej granicy plastyczności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Piwowarski, Krzysztof; Stupnicki, Wiesław
Problem płatwi w typowych zadaszeniach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/