Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XII Konferencja Naukowa, 1966

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1966
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 106
poprzednie
123456
następne

Jamicki, Zygfryd
Badania belek z rur stalowych wypełnionych betonem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Hop, Tadeusz; Boczkaj, Bohdan
Zmęczenie betonu o wysokiej wytrzymałości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Hildebrandt, Eugeniusz; Łubiński, Mieczysław; Filipowicz, Andrzej; Jaczewski, Karol
Nośność graniczna stalowych i aluminiowych płyt fałdowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Dyskusja przepisów o ścinaniu w żelbecie w normie RWPG w świetle badań eksperymentalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Dziendziel, Alfred; Suwalski, Jan
Współdziałanie żeber w płycie dachowej sprężonej splotami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Dąbrowski, Kazimierz
Obliczanie zbrojenia na siłę poprzeczną w świetle aktualnych przepisów projektowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Czerski, Zdzisław
Współpraca stali z betonem w strunobetonie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Cieszyński, Kazimierz; Wróblewski, Seweryn
Metoda wzmacniania i naprawy zagrożonych dźwigarów kablobetonowych przy zastosowaniu kabli betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Ciesielski, Jerzy
Zastosowanie żywic epoksydowych do napraw konstrukcji żelbetowych i sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Biłas, Izasław
Jednolite warunki wydłużeń betonu w różnych stanach naprężeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Biliński, Tadeusz
Wpływ tolerancji na bezpieczeństwo konstrukcji sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Wysiatycki, Kazimierz
Działanie siły skupionej na stalową belkę usztywnioną żebrem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Wujczak, Jerzy
Momenty w prefabrykowanych przęsłach mostowych połączonych w ustrój dwuprzęsłowy ciągły
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Wiśniewski, Leszek; Rykaluk, Kazimierz
Stateczność środnika prostokątnego naroża dwuramiennego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Wilde, Piotr
Wariacyjne ujęcie metody różnic skończonych w teorii powłok
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Wasiutyński, Zbigniew
O zależności liniowej między skladowymi tensora odkształceń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Szamin, Teodor
Metoda analogii elektrycznej w ocenie drgań stropów belkowych obciążonych maszynami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Starosolski, Włodzimierz
Praca płyty kwadratowej punktowo podpartej ze wspornikami na podstawie badań modelowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Stachurski, Wiesław
Określenie konstrukcyjnych warunków dla żelbetowych powłok obrotowych eliptycznych w stanie najbliższym bezmomentowemu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Priebe, Hieronim
Obliczanie ram z prętów o zmiennych przekrojach metodą analogii elektrycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/