Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XII Konferencja Naukowa, 1966

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1966
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 106
poprzednie
123456
następne

Piwowarski, Krzysztof; Młynarczyk, Józef
Przebieg rys w żelbetowej belce przy złożonym stanie naprężeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Oleszkiewicz, Sylwester; Maro, Leon
Niektóre aspekty ekonomiczne w projektowaniu belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Mielczarek, Zbigniew
Wpływ podatliwości łączników na pracę ściskanych i zginanych drewnianych prętów złożonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Mianowski, Krzysztof
Mechanizm powstawania rys ukośnych w belkach strunobetonowych o przekroju dwuteowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Mazur, Stanisław; Podolski, Bogdan
Sprężyste podparcie szyn tramwajowych w nawierzchniach śródmiejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Mateja, Oswald
O stateczności hiperboloidalnych chłodni wieżowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Lewicki, Bohdan
Podstawowe elementy projektu nowej normy polskiej "Konstrukcje z betonu"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Leśniak, Zdzisław; Kwaśniewski, Michał; Parniak, Henryk
Optymalizacja konstrukcji stalowych przenośników taśmowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Ledwoń, Józef; Kobrynowicz, Zbigniew
Zagadnienie posadowienia hal przemysłowych na górniczych terenach zapadliskowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Kuś, Stanisław; Domański, Stanisław
Sprężone płyty dachowe dla hal przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Kuczyński, Władysław; Goszczyński, Stefan
Próba ustalenia zależności między krzywizną a stanami granicznymi belki żelbetowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Kuczyński, Jędrzej; Pyszniak, Józef
Uszkodzenia termiczne stropodachów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Kozakow, Zygmunt
Analiza pracy zbrojenia odchylonego od kierunków głównych momentów, w świetle badań przeprowadzonych na płytach skręcanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Kozak, Roman
Oddziaływanie wody morskiej na elementy zbrojone wkładkami sprężonymi - konstrukcje strunożelbetowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Kopyciński, Bronisław; Oleszkiewicz, Sylwester; Bobulska, Irena
Wyniki badań monolitycznego styku prefabrykatów strunobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Kledzik, Wiesław
Badanie wpływu uszkodzeń i skuteczności ich naprawiania w niektórych prefabrykatach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Kałużyńska, Barbara; Adamsbaum, Janina; Marynowski, Włodzimierz
Zastosowanie kabli montażowych w mostowych dźwigarach kablobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Kajfasz, Stanisław; Czerniak, Michał
Proces powstawania rys w otulinie drutu kablobetonowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Jarominiak, Andrzej; Kłosiński, Bolesław
Badania nośności pobocznicy słupa fundamentowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966
Jankowiak, Wiesław
Szczególny przypadek współpracy cięgna sprężającego z trzonem pręta stalowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1966

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/