Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48115)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLI Konferencja Naukowa, 1995

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1995
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 173
poprzednie
1 ... 456789

Mierzwa, Janusz; Peukert, Stanisław
Materiały do budowy autostrad betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Mistewicz, Marek
Monitoring i utrzymanie mostów autostradowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Furtak, Kazimierz; Biliszczuk, Jan
Przystosowanie istniejących obiektów mostowych w ciągu autostrad do obecnych wymagań technicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kwaśniewski, Edward; Słowakiewicz, Tadeusz; Kutyński, Piotr
Obiekty mostowe w ciągu projektowanego odcinka autostrady A-4 Bielany Wrocławskie-Sośnica
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Ryżyński, Andrzej
Jakość materiałów oraz elementów wyposażenia mostów; wymagania w aspekcie użytkowania i trwałości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Głomb, Józef
Obiekty inżynierskie na autostradach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Tracz, Marian; Garlicki, Stanisław
Ocena wpływu autostrad na środowisko
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Stella, Wojciech; Bała-Żółkowska, Joanna; Pawlaczyk, Andrzej
Nowoczesne techniki projektowania autostrad na przykładzie projektu odcinka Elbląg-Kaliningrad
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Suchorzewski, Wojciech; Brzeziński, Andrzej
Przebieg autostrad w stosunku do terenów zurbanizowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Suwara, Tadeusz
Wpływ autostrad na rozwój sieci drogowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Orczykowska, Zofia; Chitulescu, Zofia; Bryszewski, Michał
Studium ruchu na autostradzie A-2
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Trepiński, Jerzy
Inżynieryjno-techniczne problemy budowy autostrad
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Patalas, Andrzej
Program budowy autostrad w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995

poprzednie
1 ... 456789

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/