Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49815)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLI Konferencja Naukowa, 1995

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1995
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 173
poprzednie
123456789
następne

Jendrzejek, Stefan; Sięgel, Grzegorz
Określenie parametrów projektowania łożysk w moście betonowym o złożonej technologii budowy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Javor, Tibor
Monitoring of long-term observation of one cable-stayed bridge
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Goszczyński, Stefan; Mucha, Jarosław; Wójcicki, Artur
Ocena zmian sztywności belek żelbetowych na podstawie pomiaru niektórych parametrów dynamicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Korzeniowski, Piotr; Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Mimośród zastępczy a nośność mimośrodowo ściskanego słupa żelbetowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Salo, Volodemir; Hnidets, Bohdan
Reinforced concrete composite multi-span bridges with prestressed joints
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Majewski, Stanisław; Głuszak, Barbara
Sprężysto-plastyczny model świeżego betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Lefik, Marek; Furmańczyk, Sędzimierz
Zakotwienia kołka rozporowego w betonie. Obliczenia i weryfikacja doświadczalna
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Piwowarczyk, Kazimierz; Flaga, Kazimierz
Rysoodporność beleczek żelbetowych zbrojonych dodatkowo włóknami stalowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Szerszeń, Maria; Dyduch, Krzysztof
Wysoko i nisko-cykliczne obciążenia betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Sadowski, Andrzej; Knauff, Michał; Donten, Krzysztof
Straty sprężenia przy wzmacnianiu zbiorników kablami łączonymi na obwodzie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Krus, Yuriy; Babych, Yevgeniy
Peculiarities of concrete behavior under the low cyclical static loading
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kliszczewicz, Alina; Ajdukiewicz, Andrzej
Cechy wytrzymałościowe betonu konstrukcyjnego z kruszywem wtórnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Sawczuk, Franciszek; Żółtowski, Wojciech
Podatność starych gatunków stali na zmiany plastyczności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Król, Paweł; Kleśta, Lech; Żółtowski, Wojciech
Teoretyczna analiza wytrzymałości połączeń klejono-śrubowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Mikulski, Tomasz; Ziółko, Jerzy
Analiza połączenia płaszcza z dnem w stalowym zbiorniku posadowionym na skokowo zmiennym podłożu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Wichtowski, Bernard
Wpływ imperfekcji podporowych na wartość siły krytycznej pręta złożonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Szlendak, Jerzy
Klasyfikacja węzłów ram o słupach z rur prostokątnych i dwuteowych ryglach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Shkirenko, Sergey; Storozhenko, Leonid
Concrete filled steel structures with strengthened cores
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Razowski, Aleksander; Kisiel, Adam
Wyznaczanie zależności M-ҡ dla normowych klas przekrojów belek stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Nazarko, Wanda; Pancewicz, Zygmunt
Uproszczona procedura projektowania belek stalowych ze wzmocnionym otworem prostokątnym w środniku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/