Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLI Konferencja Naukowa, 1995

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1995
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 173
poprzednie
12345678
następne

Giergiczny, Zbigniew; Grzeszczyk, Stefania
Właściwości i kierunki wykorzystania popiołów lotnych z suchego odsiarczania spalin w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Potrzebowski, Janusz; Kasperkiewicz, Janusz; Glinicki, Michał A.
Betony wysokowartościowe (BWW) do konstrukcji inżynierskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kasperkiewicz, Janusz; Kamiński, Mieczysław; Brzezicki, Jerzy; Adesiyun, Adewole
Charakterystyka struktury betonu wirowanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Wyrwał, Jerzy; Świrska, Jadwiga
Obliczanie zawilgocenia przegród budowlanych przy zmiennym współczynniku przewodnictwa cieplnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Szudrowicz, Barbara
Szczególne przypadki bocznego przenoszenia dźwięków powietrznych w budynkach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Stawicka-Wałkowska, Maria
Wpływ tras ruchu szybkiego na parametry klimatu akustycznego w budynkach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Pogorzelski, Jerzy A.; Zielińska, Halina
Sformułowanie nowych wymagań ochrony cieplnej budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Faryniak, Leszek; Piotrowski, Jerzy Zbigniew
Przenikanie powietrza przez elementy przegrody budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Mikler, Jozef
Solar radiation and thermal design of buildings
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Zybura, Adam; Kubik, Jan
Model fazy początkowej procesu korozji zbrojenia konstrukcji z betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Rybczyńska, Agata; Kubik, Jan
Pomiar współczynnika dyfuzji pary wodnej z adsorpcją składnika - zadanie odwrotne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kossecka, Elżbieta
Stochastyczne modelowanie procesów przenikania ciepła przez ściany budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kisilewicz, Tomasz
Budynek energooszczędny - detale konstrukcyjne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kasperkiewicz, Krzysztof
Wymagania techniczne i badania charakterystyk przepływowych nawiewników powietrza do pomieszczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Klemm, Piotr; Woźniak, Jan; Gawin, Dariusz
Porównanie zużycia energii do celów grzewczych obliczonego metodami symulacyjną i bilansową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Balduk, Pavel G.; Jaremenko, Aleksandr F.
Heat transfer in the concrete
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Baggio, Paolo; Gawin, Dariusz
Wpływ struktury wewnętrznej na zachowanie się cegły ceramicznej podczas wysychania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Żurański, Jerzy Antoni; Polubiec, Małgorzata
Zatrucia tlenkiem węgla w mieszkaniach. Skala zagrożenia, przyczyny i możliwości zapobiegania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Właszczuk, Marek; Malczyk, Andrzej; Szojda, Leszek
Analiza numeryczna stalowych złączy rurowych w zespolonym stropie drewniano-żelbetowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Lange, Małgorzata; Mielczarek, Zbigniew
Stropy bezbelkowe klejone z drewna i twardych płyt pilśniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/