Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47649)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLI Konferencja Naukowa, 1995

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1995
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 173
poprzednie
1234567 ... 9
następne

Jastrzębska, Małgorzata; Sternik, Krzysztof; Gryczmański, Maciej; Bzówka, Joanna
Wpływ plastycznych deformacji gruntu na osiadania i siły wewnętrzne na fundamencie pasmowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Sharapov, Gennadiy; Tarasyuk, Vasiliy; Nemchinov, Yuriy
Certification of products of construction industry of Ukraine in UkrCEPRO system
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Marcinkowski, Roman
Metoda rozdziału ograniczonych środków na realizację inwestycji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Olędzka, Danuta; Lenkiewicz, Władysław
Szacunkowe określenie cyklu realizacji budowy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kretov, Vladimir
Problems of establishment of certification system in construction sector of Ukraine and its influence on quality of products
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kosecki, Andrzej
Marketing w przedsiębiorstwie budowlanym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Olędzka, Danuta; Knauff, Anna
Rozdział nakładów na utrzymanie i modernizację dróg. Model wielokryterialny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Paczkowski, Witold M.; Kaszyńska, Barbara
Model wydajności pracy przedsiębiorstwa budowlanego regionu szczecińskiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Konopka, Roman; Cyunel, Bogdan
Zastosowanie sieci stochastycznych do projektowania norm pracy zbiorowej w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Szwabowski, Janusz; Suchoń, Sławomir
O prognozowaniu parametrów reologicznych mieszanki betonowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kvasha, Victor; Stechishin, Oksana; Stechishin, Stepan; Saliychuk, Lyubov
Strength and deformation charakteristics of concrete of age 30 years
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Stelmaszczyk, Grzegorz; Wawrzeńczyk, Jerzy; Rusin, Zbigniew
Przykład klasyfikacji kruszyw węglanowych do betonów mrozoodpornych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Rejeb, Saeed Khalaf
Saving cement by the two-step concrete mixing method
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Śliwiński, Marek; Struś, Stanisław; Pałasz, Tadeusz
In situ optyczny pomiar zawartości powietrza w mieszance betonowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Olejarz, Jerzy; Pietroń, Józef
Gips syntetyczny z odsiarczania spalin, jego charakterystyka i możliwości wykorzystania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kędra, Robert; Małolepszy, Jan; Kopia, Bartosz
Wpływ jonów chromowych na właściwości zapraw żużlowo-alkalicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Małasiewicz, Andrzej
Udział sił tarcia w oporach ruchu mieszanki betonowej w rurociągu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kucharska, Leokadia
Kompozyty cementowe zbrojone włóknem węglowym bez i z dodatkiem pyłu krzemionkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Radziszewski, Piotr; Kalabińska, Maria; Piłat, Jerzy
Zastosowanie gumy ze zużytych opon samochodowych do modyfikacji asfaltów drogowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Jasiczak, Józef
Ciągła kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie na przykładzie budowy terminalu towarowych odpraw celnych w Świecku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995

poprzednie
1234567 ... 9
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/