Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLI Konferencja Naukowa, 1995

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1995
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 173
poprzednie
23456789
następne

Kamiński, Marcin
Stochastyczna symulacja degradacji chłodni kominowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Iwicki, Piotr
Analiza wrażliwości naprężeń normalnych w pręcie cienkościennym o przekroju bisymetrycznym otwartym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Gołaś, Jerzy
Wyboczenie termiczne lepkosprężystego pasma włóknokompozytowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Filipkowski, Jan; Sienkiewicz, Zbigniew
Współczesne metody obliczania fundamentów blokowych pod maszyny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Nestorova, Lyudmila; Elsoufiev, Sergej
A method of strength computation in plasticity
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Marks, Wojciech; Dzieniszewski, Wojciech
Optymalizacja przęseł zespolonych wiaduktów nad autostradami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Dembiński, Mariusz
Tłumienie drgań w dwumasowym modelu fundamentu młota
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Maciąg, Edward; Tatara, Tadeusz; Ciesielski, Roman
Eksperymentalne badania dynamicznej interakcji układu budynek-podłoże
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kozioł, Krzysztof; Ciesielski, Roman
Odpowiedź masztu stalowego na dynamiczne zerwanie odciągu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Król, Iwona; Cholewicki, Andrzej
Analiza dynamiczna budynku ścianowego z uwzględnieniem efektów nieliniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Mironowicz, Władysław; Bryja, Danuta
Losowe drgania budynku szkieletowego ze sztywnymi stropami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Śniady, Paweł; Biernat, Stanisław
Niezawodność kratownic jako funkcja korelacji nośności elementów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Mika, Piotr; Białkiewicz, Jerzy
Ortotropowy rozkład mikrodefektów w płytach Mindlina-Reissnera
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kuna-Ciskał, Halina; Białkiewicz, Jerzy
Tensorowy model rozwoju uszkodzeń betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Bekshaev, Sergej; Buryshkin, Michael; Voskobojnikov, Vitaly
Approximate analytic description of free vibrations of thin shell with cyclic symmetry
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Marcinowski, Jakub; Antoniak, Daniel
Zależność obciążenia krytycznego powłoki walcowej od wartości wybranych parametrów geometrycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Dudek, Mariusz; Kurowski, Marian; Rudnicki, Andrzej
Studium węzła dróg ruchu szybkiego oraz płatnej autostrady w rejonie Krakowa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Rewiński, Stefan; Kmita, Jan; Bień, Jan
Techniki systemowe w eksploatacji i utrzymaniu autostrad
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Rybak, Mieczysław
Dostosowanie obciążeń PN do wymogów obiektów mostowych w ciągach autostrad
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Luksha, Leonid; Minin, Alexander
Maintenance and development problems of bridges in the Belarus Republic
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995

poprzednie
23456789
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/