Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVI Konferencja Naukowa, 2000

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2000
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 140
poprzednie
234567

Kujawa, Marcin; Szymczak, Czesław
Studium porównawcze analizy statycznej ramy złożonej z prętów cienkościennych o przekroju otwartym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Rakowski, Gustaw
Nowy element przejściowy rama-tarcza
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Pownuk, Andrzej
Zastosowanie metod analizy wrażliwości do modelowania konstrukcji z przedziałowymi parametrami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Niczyj, Janusz
Rozmyty consensus ocen eksperckich związanych ze stanem wytężenia zginanych elementów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Myślecki, Kazimierz
Przybliżone rozwiązania podstawowe równań równowagi powłok małowyniosłych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Murzewski, Janusz
Nieliniowe modele działania wiatru i oddziaływań masztu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Zombroń, Marek; Mironowicz, Władysław
Problemy losowych drgań blokowych fundamentów zagłębionych w gruncie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Marks, Maria
Materiał kompozytowy uzbrojony dwiema rodzinami włókien osłabiony n szczelinami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Wawrzynek, Andrzej; Kubica, Jan; Lipski, Zbigniew
Analiza stanu wytężenia wywołanego wstrząsami górniczymi w budynkach jednorodzinnych w świetle PN-99/B-03002
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Lewandowski, Roman
Numeryczna symulacja sił dynamicznych wywołanych działaniem wiatru
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Kuźniar, Krystyna; Maciąg, Edward
Ocena drgań budynków ścianowych na podstawie spektrów odpowiedzi z wykorzystaniem SSN
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Walczak, Adam; Kobielak, Sylwester
Badania doświadczalne dynamicznego parcia gruntu na cylindryczną zagłębioną konstrukcję żelbetową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Grosel, Jacek; Klasztorny, Marian
Zastosowanie systemu COSMOS do symulacji nagłego zerwania odciągów masztu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Napiórkowska, Magdalena; Glabisz, Wojciech; Koźbiał, Tomasz
Falki w wybranych zagadnieniach mechaniki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Peter, Beata; Flaga, Andrzej
Problemy koincydencji obciążenia wiatrem i temperaturą powietrza na chłodnie kominowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Gładysz, Małgorzata; Duda, Grzegorz
Stateczność sprężysta układu prętowo-bryłowego pod obciążeniem dwuparametrowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Kwiecień, Arkadiusz; Ciesielski, Roman
Analiza spektralna drgań podłoża gruntowego na różnych głębokościach wzbudzonych impulsowo na powierzchni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Krasnodębski, Grzegorz; Bęc, Jarosław; Flaga, Andrzej
Analiza wpływu obciążenia wiatrem przy różnych kombinacjach obciążeń środowiskowych na sztywności podpór masztów utworzonych z trzech odciągów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Flaga, Andrzej; Bęc, Jarosław
Analiza wpływu działań środowiskowych na częstości drgań własnych masztu z odciągami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Konderla, Piotr; Antoniak, Daniel
Modelowanie sprężonego dźwigara o przekroju cienkościennym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000

poprzednie
234567

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/