Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVI Konferencja Naukowa, 2000

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2000
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 140
poprzednie
1234567
następne

Kwiecień, Arkadiusz; Ciesielski, Roman
Obciążenia dynamiczne działające na obiekty inżynieryjne bezpośrednio stykające się z gruntem (próba syntetycznego omówienia zagadnienia)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Cielenkiewicz, Tadeusz
Budownictwo inżynieryjne w podziemnej infrastrukturze miast
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Biliszczuk, Jan
Problemy rehabilitacji mostów miejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Rewiński, Stefan; Rawa, Paweł; Maszczyk, Ireneusz; Rawa, PawełKapołka, Marian; Rewiński, StefanBień, Jan
Drogowa Trasa Średnicowa Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Rydzewski, Paweł; Sztukiewicz, Romuald
Realizacja systemu wspomagania zarządzania siecią dróg miejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Stypułkowski, Jacek
Finansowanie tuneli infrastruktury miejskiej w USA na przykładzie stanu Ohio
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Mańko, Zbigniew; Stankiewicz, Beata
Oddziaływanie wiatru na metalowe modele pylonów mostów wantowych w tunelu aerodynamicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Rymsza, Janusz
Możliwość przejazdu pojazdów samochodowych po obiektach mostowych zaprojektowanych według obowiązującej normy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Rybak, Mieczysław
Skutki wprowadzenia nowych modeli obciążeń (wg ENV 1991-3) w projektowaniu mostów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Hotloś, Halina; Mielcarzewicz, Edward
Przewody wodociągowe i kanalizacyjne na terenach oddziaływania eksploatacji górniczej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Szymański, Piotr; Mańko, Zbigniew
Drgania modeli pomostów mostów podwieszonych podczas badań w tunelu aerodynamicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Majer, Stanisław
Nowe konstrukcje nawierzchni na zatokach autobusowych w Szczecinie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Przybyła, Bogdan; Madryas, Cezary
Współczesne metody kontroli i diagnostyki przewodów podziemnych w miastach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Machelski, Czesław
Siły wewnętrzne wywołane skurczem i pełzaniem betonu w zespolonych przęsłach mostowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Makuch, Jacek; Piotrowski, Andrzej; Krużyński, Marek
Problemy infrastruktury drogowej transportu tramwajowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Kalisz, Henryk
Wybrane zagadnienia uzbrojenia podziemnego miast i osiedli
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Wysokowski, Adam; Rowińska, Wiesława; Madryas, Cezary; Jasiński, Wiktor
Metodyka badań przewodów kanalizacyjnych w świetle obowiązującej legislacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Mańko, Zbigniew; Jakiel, Przemysław
Badania dynamiczne stalowego mostu wantowego w Sieradzu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Wójcicki, Zbigniew; Grosel, Jacek
Wpływ przepływu gazu w orurowaniu na drgania fundamentu pod turbokompresor
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Kozakow, Zygmunt; Cichocki, Marian
Obciążenia ciężkimi pojazdami w świetle eksploatacji estakady drogowej znacznej długości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/