Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVI Konferencja Naukowa, 2000

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2000
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 140
poprzednie
1234567
następne

Kędracki, Maciej; Boniecki, Krzysztof
Analiza możliwości i metod stosowanych przy budowie metra w aspekcie warunków łódzkich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Kubica, Jan; Drobiec, Łukasz; Piekarczyk, Adam
Badania murów z bloczków z betonu komórkowego ściskanych prostopadle oraz równolegle do spoin wspornych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Misztal, Barbara
Ugięcia pełzające zespolonej belki o przekroju skrzynkowym z drewna i płyty wiórowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Mielczarek, Zbigniew; Kurtz, Karolina
Badanie dźwigarów drewniano-stalowych typu Nail-Web z pojedynczym środnikiem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Matysek, Piotr
Wpływ długotrwałego działania obciążenia na nośność ścian murowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Kubica, Jan; Piekarczyk, Adam; Drobiec, Łukasz
Wpływ kształtu elementu badawczego oraz kierunku obciążania na wartość współczynnika Poissona murów z cegły
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Wyatt, David P.
Service life planning for sustaining the future
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Więckowski, Andrzej
Warunki modernizacji budynków mieszkalnych z prefabrykatów wielkowymiarowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Stawicka-Wałkowska, Maria
Problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Potoček, Karol
New technical solution of the water-level which enables to measure deviations from the horizontal and vertical level
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Marcinkowski, Roman
Zintegrowana analiza kosztów i harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Koźniewski, Edwin; Orłowski, Zygmunt
Programowanie sprzężone w lokalizacji węzłów produkcji mieszanki betonowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Denczew, Sławczo
Próba oceny Systemu Sprawnego Usuwania Uszkodzeń (SSUU) po trzyletnim okresie stosowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Ircha, Jan; Wolski, Leszek
Bilans cieplny w przechowalni jabłek na podstawie badań w obiektach eksploatowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Grabarczyk, Sławomir; Wolski, Leszek
Ogólny współczynnik przenikania ciepła w wymiarowaniu termicznym nowoczesnych obiektów szklarniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Piotrowski, Jerzy Z.
Uogólniona postać funkcyjna wymiany powietrza na potrzeby obliczeń mikroklimatycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Kossecka, Elżbieta
Generator przebiegów temperatury otoczenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Janińska, Barbara
Wpływ cyrkulacji powietrza na rozwój grzybów pleśniowych w budynkach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Ickiewicz, Irena
Straty ciepła budynku do gruntu w zależności od właściwości termicznych gruntu oraz przyjętych rozwiązań projektowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000
Kośny, Jan; Gawin, Dariusz; Heim, Dariusz
Wpływ wilgoci technologicznej na własności termiczne ściany gazobetonowej w pierwszym okresie eksploatacji budynku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2000

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/