Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXVIII Konferencja Naukowa, 1982

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1982
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 120
poprzednie
123456
następne

Pidek, Wiktor A.
Termograwimetryczne efekty wodorotlenku wapnia z zaczynu stwardniałego jako kryterium wytrzymałości betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Piasta, Jerzy; Hebda, Lesław
Drobnoziarniste mieszanki betonowe zagęszczane impulsowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Piasta, Jerzy; Grochal, Włodzimierz
Wartości składowych pełzania betonów prasowanych z kruszywem wapiennym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Nowakowski, Bolesław; Marcinkowski, Kajetan; Dyzman, Bogumił; Garbatowska, Mirosława
Wpływ obróbki termicznej na zmiany współczynnika sprężystości betonów przygotowanych z ciepłych mieszanek
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Nowakowski, Bolesław; Kubacki, Tomasz
Przydatność piasków regionu Wielkopolski do produkcji betonów drobnokruszywowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Marcinkowski, Zbigniew
Technika ogrzewania i osuszania otwartych składowisk kruszywa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Matyszewski, Tomisław; Bania, Andrzej
Zastosowanie dodatku ANTIGEL do betonów piaskowych, wykonywanych w ujemnych temperaturach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Maciejończyk, Rudolf
Wpływ prasowania z odpowietrzaniem próżniowym na własności betonów żaroodpornych i ogniotrwałych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Maciejewska, Wiesława; Sąsiadek, Stanisław
Wybrane właściwości betonu żywicznego poddanego obciążeniu typu zmęczeniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Kubski, Piotr; Starościak, Dorota
Identyfikacja współczynnika przejmowania ciepła dla fazy stygnięcia procesu obróbki termicznej typowych elementów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Król, Mieczysław
Właściwości betonu trwale prasowanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Kosiorek, Mirosław; Wróblewski, Bogdan
Badania a ocena odporności ogniowej elementów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Kłosiński, Wiesław; Byczkowska, Maria
Analiza siły skurczu polimeryzacji żywic epoksydowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Klemm, Piotr; Przyrowska, Aldona
Przejście fazowe woda-lód w materiałach kapilarno-porowatych przy ponadsorbcyjnym zawilgoceniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Grzeszczyk, Stefania
Badania wytrzymałości na ściskanie klinkierów i cementów metodą spektroskopii wibracyjnej w podczerwieni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Czkwianianc, Artem; Kozicki, Jan
Przyczepność zbrojenia w betonie piaskowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Czkwianianc, Artem; Kamińska, Maria; Ulańska, Danuta
Wpływ warunków wibrowania na jamistość mieszanki i wytrzymałość betonu piaskowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Czerski, Zdzisław
Inna ocena metod projektowania betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Broniewski, Tadeusz; Szaraniec, Hubert
Możliwości zabezpieczania przed korozją cięgien linowych konstrukcji wiszących
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Bodzak, Julian; Mazurkiewicz, Krystyna; Zapotoczna-Sytek, Genowefa
Energo- i materiałooszczędność ścian z betonu komórkowego na tle innych rozwiązań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/