Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXVIII Konferencja Naukowa, 1982

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1982
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 120
poprzednie
123456
następne

Łapko, Andrzej; Stachurski, Wiesław
Badania współczynników dynamicznych dla żelbetowej komory silosu zbożowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Kubiak, Janusz; Łodo, Aleksy; Persona, Marian
Nowa konstrukcja stropów dużej rozpiętości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Kubiak, Janusz
Metoda obliczania długotrwałych przemieszczeń zarysowanej płyty żelbetowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Kotlęga, Zbigniew; Woziwodzki, Zbigniew
Badanie zginania i ścinania zbrojonych belek z betonu piaskowego popioło-cementowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Kamyno, Ryszard; Piątek, Zdzisław
Wpływ dużych odkształceń skurczowych na momenty zarysowania belek piaskobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Hoła, Jerzy; Moczko, Andrzej; Pyszniak, Józef
Badania wytężenia betonu metodami ultradźwiękową i emisji akustycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Grabiec, Kalikst; Przybyłowicz, Edmund
Stany graniczne dźwigarów sprężonych wykonanych z keramzytobetonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Góra, Jan; Mazanowska, Joanna; Starosolski, Włodzimierz
Doświadczalne określenie rozdziału momentów w ustroju płytowo-słupowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Flaga, Andrzej
Praca zbrojenia przeciwskurczowego w wysokich belkach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Dyczkowski, Jacek
Statyka okrągłego silosu żelbetowego poddanego niesymetrycznemu naporowi zboża
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Deja, Barbara; Zieliński, Jerzy W.
Wpływ dodatku upłynniającego Sk-1 na wytrzymałość i przyczepność betonu do zbrojenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Ciaś, Andrzej; Ostromęcki, Antoni; Zieliński, Jerzy L.
Przyczepność betonu piaskowego do zbrojenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Ciaś, Andrzej; Ostromęcki, Antoni; Zieliński, Jerzy L.
Pełzanie betonu piaskowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Borcz, Augustyn; Tomczak, Tadeusz
Samonaprężenia od pełzania betonu w belkach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Boissier, Daniel; Pera, Jean
Random simulation of the ultimate behavior of continuous reinforced concrete beams
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Błaszczyński, Tomasz; Marcinkowski, Kajetan
Współpraca elementów przekroju zespolonego jako funkcja dwóch zmiennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Wasowski, Stanisław
O wybranych zagadnieniach obliczeń dynamicznych fundamentu blokowego przy użyciu EMC
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Waszczyszyn, Zenon; Wójcik, Małgorzata
Analiza wyboczenia sprężystych ram płaskich elementami skończonymi z wewnętrznymi stopniami swobody
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Stós, Zbigniew; Ryż, Karol
Metoda pasm skończonych a statyka ustrojów mostowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982
Stojek, Zbyszko
Ścinające drgania płyty jako modelu ramy przestrzennej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1982

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/