Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXVI Konferencja Naukowa, 1980

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1980
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 169
poprzednie
1 ... 3456789
następne

Pytel, Witold
Optymalizacja elementów posadowienia z uwzględnieniem sztywności nadbudowy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Pieczara, Janina; Rzegocińska-Pełech, Krystyna; Waszczyszyn, Zenon
Ścisłe elementy skończone do obliczania płyt i powłok obrotowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Penno, Maciej; Łańczak, Władysław
Doświadczalne określanie parametrów wibroizolacji eksploatowanych fundamentów młotów kuźniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Niewiadomski, Jerzy; Wuwer, Walter; Zamorowski, Jan
Analiza statyczna i badania modelowe chłodni kominowej typu cięgnowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Niewiadomski, Jerzy; Lessaer, Stanisław; Kucz, Piotr
Praca statyczna segmentu hali przemysłowej posadowionej na terenie górniczym z uwzględnieniem cech reologicznych podłoża gruntowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Nagórski, Roman; Rudnicki, Marek
Niesymetryczne zginanie i drgania powłoki stożkowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Motak, Edward
Projektowanie fundamentów bezpośrednich w świetle norm zagranicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Mazurkiewicz, Zbigniew; Nagórski, Roman; Wiśniewska, Janina
Zginanie powłoki sferycznej z uwzględnieniem wpływu odkształceń poprzecznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Mateja, Oswald; Kałuża, Reinhold; Langosz, Alojzy
Doświadczalna analiza stateczności powłoki chłodni kominowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Kwiatkowski, Józef; Rawa, Wojciech
Porównanie metod obliczania trzonów budynków wysokich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Kubik, Jan
Energetyczne miary stanu deformacji powierzchni górotworu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Klasztorny, Marian
Analiza parametrycznych procesów przejściowych w mostach kolejowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Jamicki, Zygfryd
Zagadnienie brzegowe na wartości własne ruchu hiperboloidy jednopowłokowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Jagiełło, Marek
Nieskończone pasmo płytowe na podłożu sprężystym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Jackiewicz, Mariusz; Janczura, Andrzej; Sieczkowski, Jeremi
Zastosowanie teorii grafów w analizie statycznej i optymalizacji ram stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Iwankiewicz, Radosław
Drgania belki wywołane losową serią impulsów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Idczak, Włodzimierz; Rymarz, Czesław; Spychała, Andrzej
Dynamika sztywno-lepkoplastycznych płyt kołowych obciążonych impulsem ciśnienia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Idczak, Włodzimierz; Krzewiński, Roman; Zieliński, Mieczysław
Eksperymentalne określenie parametrów wytrzymałościowych użebrowanych konstrukcji stalowych obciążonych dynamicznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Hermanowicz, Ewa; Mironowicz, Władysław
Drgania własne płyty opartej na słupach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Gołaś, Jerzy
Nieliniowa analiza statyczna sprężystych powłok obrotowych metodą elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980

poprzednie
1 ... 3456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/