Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXVI Konferencja Naukowa, 1980

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1980
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 169
poprzednie
123456789
następne

Broniewski, Tadeusz; Śliwiński, Jacek; Sandowicz, Michał
Możliwości otrzymywania i stosowania elementów z betonów impregnowanych polimerami w świetle przeprowadzonych badań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Bobkiewicz, Helena; Pietras, Zbigniew; Pogorzelski, Jerzy Andrzej
Nowe lekkie ogniochronne masy tynkarskie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Tkaczyk, Stanisław
Badania belek ciągłych o przekroju teowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Szechiński, Mariusz
Analiza stanu naprężeń i odkształceń w I fazie pracy belki żelbetowej obciążonej długotrwale
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Sulimowski, Zdzisław; Król, Adam
Obliczanie nośności smukłych słupów żelbetowych metodą porównania sił wewnętrznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Sulimowski, Zdzisław; Klowan, Elżbieta
Miarodajne zestawy sił wewnętrznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Stus, Ryszard; Wydra, Włodzimierz
Wpływ rodzaju cementu na ugięcia elementów strunobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Stupnicki, Wiesław
Przejście z walcowej na kostkową wytrzymałość betonu w warunkach produkcji przemysłowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Ryżyński, Andrzej; Apanas, Lech
Obliczanie ugięć żelbetowych belek z uwzględnieniem skokowych zmian sztywności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Rybak, Mieczysław; Skawiński, Marian
Badania betonowych belek segmentowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Runkiewicz, Leonard
Wpływ dokładności metod nieniszczących na ocenę nośności konstrukcji z betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Płachecki, Marian
Wpływ smukłości na nośność słupów żelbetowych w świetle przepisów normowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Pająk, Zbigniew; Starosolski, Włodzimierz
Badania szczególnego rozwiązania konstrukcji skrajnej strefy przypodporowej stropu płytowo-słupowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Ostromęcki, Antoni
Zależność β - ε przy osiowym rozciąganiu zaczynu cementowego zbrojonego ciągłymi włóknami szklanymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Mucha, Jarosław
Analiza przemieszczeń belek żelbetowych wykonanych z betonów na kruszywach reaktywnych, poddanych obciążeniom długotrwałym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Mroczkowski, Marek; Przybyłowicz, Edmund
Ocena stanów granicznych zginanych elementów keramzytobetonowych o średnim i maksymalnym stopniu zbrojenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Łodo, Aleksy; Persona, Marian
Dwuteowe, cienkościenne elementy sprężone o rozpiętości 12,0 do 24,0 m
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Łangowski, Jan
Zmiany wydłużeń rozciąganych drutów stalowych wywołane korozją
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Ledwoń, Józef Adam
Budynki mieszkalne realizowane na terenie górniczym o bardzo dużych wskaźnikach deformacji regularnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Król, Mieczysław
Wytrzymałość betonu trwale sprasowanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/