Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXVI Konferencja Naukowa, 1980

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1980
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 169
poprzednie
1234567 ... 9
następne

Czarnowski, Kazimierz
Izolacyjność cieplna remontowanych budynków tradycyjnych i systemowych w aspekcie zużycia energii [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Płoński, Władysław
Izolacyjność cieplna remontowanych budynków tradycyjnych i systemowych w aspekcie zużycia paliw
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Arendarski, Jerzy
Trwałość budynków wzniesionych metodami uprzemysłowionymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Kuczyński, Jędrzej
Trwałość budynków wzniesionych metodami tradycyjnymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Czarnowski, Kazimierz
Trwałość budynków wzniesionych metodami tradycyjnymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Buchner, Andrzej
Modernizacja miejskich zasobów mieszkaniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Żabiński, Ryszard
Problemy przebudowy - dostosowania do obecnych i przyszłych potrzeb śródmiejskich obszarów mieszkaniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Litwin, Bogdan
Kierunki prac naukowo-badawczych w zakresie remontów i modernizacji budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Wasilewski, Zbigniew
Analogowa metoda elektryczna analizy i optymalizacji wydajności maszyn budowlanych i ich zespołów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Rowiński, Leon
Metodyka prac naukowo-badawczych z zakresu technologii i organizacji budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Polak, Wojciech
Metodyka badań technologiczności systemów budowania hal stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Palik, Bronisław; Rosicki, Jerzy
Optymalizacja rozdziału mas ziemnych przy robotach makroniwelacyjnych algorytmem transportowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Minasowicz, Maria; Minasowicz, Andrzej
Projektowanie sieci powiązań metodą analizy macierzy podporządkowań czynności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Michnowski, Zygmunt; Olędzka, Danuta
Rozwiązywanie sieciowych stochastycznych modeli procesów budowlanych metodą symulacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Marcinkowski, Kajetan; Nowakowski, Bolesław
Technologiczność robót wykończeniowych a rozwiązania materiałowe przegród budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Marcinkowska, Ewa
Elementy oceny wartości użytkowej w projektowaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Linczowski, Czesław
Ocena jakości działania przedsiębiorstw budowlanych metodą taksonomii wrocławskiej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Lenkiewicz, Władysław; Łabęda, Magdalena
Metoda ustalania wielkości i liczby maszyn do wykonania określonego zadania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Kamiński, Stanisław
Zagadnienie optymalizacji centralizacji wytwarzania i składowania w przygotowaniu produkcji budowlanej z uwzględnieniem niepewności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Głowacz, Łucjan
Symulacja realizacji planu inwestycyjnego aglomeracji miejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980

poprzednie
1234567 ... 9
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/