Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXVI Konferencja Naukowa, 1980

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1980
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 169
poprzednie
12345678
następne

Gładki, Józef; Kłosak, Andrzej; Przysłópska-Kłosak, Danuta; Samek, Barbara
Problemy projektowania systemu budownictwa jednorodzinnego na bazie gipsobetonów odlewanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Cyunel, Bogdan; Konopka, Roman
Analiza niezawodności pracy zestawów maszynowych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Czapliński, Kazimierz; Marcinkowska, Ewa; Rukasz-Kałużna, Anna
Próba oceny funkcjonalnej niezbędności elementów technicznych w obiektach handlu i usług
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Cieszyński, Kazimierz; Chrabczyński, Grzegorz; Polak, Wojciech
Analiza ilościowa i jakościowa kadry inżynierskiej w krajowych wytwórniach prefabrykatów z betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Chrabczyński, Grzegorz; Nitka, Jacek
Czas obróbki cieplnej betonu na tle ograniczeń ciągłości przetwarzania w fabrycznej produkcji prefabrykatów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Charytonowicz, Jerzy
Systemy komórkowe w świetle przyszłościowych tendencji kształtowania wnętrz i architektury budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Błochowiak, Zbigniew; Sanecka, Anna
Próba określenia optymalnego zasięgu unifikacji budownictwa mieszkaniowego w regionie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Banyś, Kazimierz; Szelejewski, Alojzy
Wpływ intensywności pracy na zdolność produkcyjną potokowych linii technologicznych prefabrykowanych elementów wielkopłytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Afanasjew, Wiktor A.; Mrozowicz, Juliusz; Hejducki, Zdzisław
Metoda potokowej organizacji robót z krytycznymi robotami wyznaczonymi przy uwzględnieniu sprzężeń diagonalnych i odwrotnych diagonalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Zwoliński, Witold
Izolacyjność termiczna okien drewnianych i aluminiowych o różnym oszkleniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Wilkoszewski, Piotr
Termiczna metoda drążenia otworów i cięcia elementów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Ulańska, Danuta; Czkwianianc, Jolanta
Wytrzymałość doraźna piaskobetonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Szwarc, Michał
Wpływ składu betonu epoksydowego na jego parametry wytrzymałościowe i odkształcalność przy ściskaniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Stupnicki, Wiesław
Wytrzymałość betonu na ściskanie w ekstremalnych warunkach wilgotności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Stępniewski, Wojciech; Śliwowski, Lech; Cena, Krzysztof
Termograficzna analiza wymiany ciepła przez przegrody budowlane
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Skarżyński, Andrzej
Parametry i efektywność elektrorozgrzewu mieszanki betonowej w pojemnikach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Rataj, Janusz; Tumiłowicz, Andrzej; Niedostatkiewicz, Leszek
Niektóre zagadnienia wpływu materiałów budowlanych na zdrowie ludzkie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Przedecki, Tadeusz; Sztromajer, Stefan
Badania nad zastosowaniem niektórych oligomerów do tworzenia izolacji przeciwwilgociowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Pluta, Jerzy; Ciaś, Andrzej; Skorupski, Wiesław
Korozja olejowa betonu konstrukcji stropów w magazynach produktów naftowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980
Pidek, Wiktor
Struktura strefy kontaktowej składników jako kryterium wytrzymałości betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1980

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/