Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXI Konferencja Naukowa, 1975

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1975
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 132
poprzednie
1234567
następne

Kapliński, Oleg
Niestacjonarność procesów budowlanych i ich analiza
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Stefański, Andrzej; Żywica, Roman
Zależność cyklu budowy od wielkości zabudowy przestrzennej (kubatury) wielkopłytowych budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Żółtowski, Wojciech
Eksperymentalne wyznaczenie parametrów do obliczenia konstrukcji zespolonych stal-tworzywo sztuczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Bukowski, Andrzej; Piotrowska, Krystyna
Asfalty modyfikowane polipropylenem ataktycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Kamińska, Maria; Ulańska, Danuta
Badanie możliwości nakładania sztywnej pianki poliuretanowej na świeży beton
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Ostapiukowa, Janina; Rzeszotarski, Andrzej
Badanie trwałości powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Rataj, Janusz; Tumiłowicz, Andrzej; Niedostatkiewicz, Leszek
Możliwości zastosowania metody beta-odbiciowej do pomiarów kontrolnych grubości powłok antykorozyjnych z tworzyw sztucznych na konstrukcjach betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Suska, Janusz; Jarosz, Ryszard; Pogorzelski, Jerzy A.
Badania ogniowe krajowego zestawu farb pęczniejących do ochrony konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Kaźmierczak, Jan; Wierzbicki, Kazimierz
Odpadowe popłuczne szlamy wapieniowe i pyły wapiennicze w produkcji betonów komórkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Degler, Andrzej
Granulowanie łupków przywęglowych metodą otaczania przy produkcji łupkoporytu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Ryduchowska, Danuta
Reologiczne właściwości betonów żywicowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Kasprzak, Antoni; Wilk, Zbigniew
Analityczne funkcje określające absorpcję promieniowania X i gamma w aspekcie optymalizacji składu betonów osłonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Błociszewski, Stefan; Szymendera, Lech; Wincel, Krzysztof; Kordyasz, Danuta; Sobolewska, Irena
Zagadnienie odchyleń gęstości betonu w projektowaniu osłon reaktorowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Abramowicz, Marian; Ciaś, Andrzej
Cechy mechaniczne betonów zastosowanych na ściany osłonowe reaktora doświadczalnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Błociszewska, Grażyna; Chrabczyński, Grzegorz; Hładyniuk, Włodzimierz
Wpływ niskich temperatur na dalsze dojrzewanie betonu poddawanego obróbce termicznej w produkcji elementów prefabrykowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Dominas, Stanisław; Mulka, Leszek
Pomiar odkształceń termicznych masy betonowej dojrzewającej w warunkach podwyższonych temperatur metodą pojemnościową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Kiernożycki, Włodzimierz; Kurzawa, Janusz
Wpływ warunków wstępnego okresu nagrzewu termicznego na wytrzymałość betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Pyszniak, Józef
Badanie ultradźwiękami uszkodzonych konstrukcji betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Suwalski, Jan; Dominas, Stanisław; Stus, Ryszard
Cechy technologiczne masy betonowej przewidzianej do termoobróbki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Morawska, Anna; Stokłosa, Jerzy
Metoda oznaczania ilościowego składu surowcowego spoiw wieloskładnikowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/