Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXI Konferencja Naukowa, 1975

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1975
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 132
poprzednie
1234567
następne

Matyszewski, Tomisław; Górnicki, Józef; Piasecki, Jacek
Nowa metoda utylizacji odpadów fosfogipsowych na spoiwo gipsowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Wiśniewski, Janusz; Faryniak, Leszek
Doświadczalne porównanie odporności cementów glinowych na działanie wód agresywnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Badowska, Halina; Osiecka, Ewa; Woźniak, Elżbieta
Nowa metoda wytwarzania spoiwa gipsowego z odpadów przemysłu nawozów fosforowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Pękala, Władysław; Lisowski, Stefan; Matyjaszewska, Anna
Badania nad zastosowaniem polimerów do modyfikowania gipsu budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Kurdowski, Wiesław; Peukert, Janina; Mróz, Henryk
Wpływ stopnia rozdrobnienia cementu oraz zawartości gipsu na wytrzymałość zapraw poddawanych obróbce cieplnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Koreleski, Juliusz; Syguła, Stanisław
Wzmocnienie żelbetowego wiaduktu za pomocą stalowej konstrukcji wstępnie sprężonej (regulowanej)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Ziobroń, Władysław; Seruga, Andrzej
Badania doświadczalne przemieszczeń użebrowanej powłoki walcowej zbiorników wodnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Mianowski, Krzysztof; Sikora, Janusz
Płyty srężone SP w świetle wyników wstępnych badań wytrzymałościowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Dyduch, Krzysztof
Straty reologiczne siły sprężającej i naprężenia efektywne w betonie w zbrojonych belkach kablobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Drewnowski, Sławomir; Marks, Wojciech
Konstrukcje sprężano-rozprężane. Możliwości techniczne, warunki wytrzymałościowe i celowość stosowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Bzymek, Zbigniew; Biernacki, Stanisław; Borzuchowski, Jacek
Automatyzacja niektórych obliczeń w projektowaniu mostów z betonu sprężonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Biliński, Tadeusz
Odkształcania opóźnione belek zespolonych żelbetowo-sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Czerwiński, Jerzy; Leski, Eugeniusz; Motak, Edward
Uwagi o projektowaniu zginanych żelbetowych konstrukcji zespolonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Korpys, Konrad; Rabsztyn, Zdzisław; Wojtusiak, Andrzej
Koncepcja konstrukcji nośnej kotłowni dla bloków 360 MW
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Szkwarek, Józef; Ścibak, Witold
Wpływ stopnia zbrojenia na charakter układu linii przegubów plastycznych w płytach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Ruppert, Jerzy; Ligęza, Wiesław; Świerczewski, Sylwester
Weryfikacja doświadczalna sił wewnętrzych w tarczy o smukłości n = 0,25
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Piwowarski, Krzysztof; Dydenko, Jerzy
Sztywność zginanych elementów pumeksobetonowych zbrojonych włóknem szklanym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Persona, Marian; Kubiak, Janusz
Stany graniczne zarysowania elementów żelbetowych o cyklicznie zmiennej sztywności na przykładzie prefabrykowanych biegów schodowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Kozicki, Jan
Nośność graniczna zginanych elementów zespolonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Głomb, Józef; Weseli, Jerzy; Klowan, Janusz
Zastosowanie lekkiego betonu w celu zmiany układu sił wewnętrznych w mostach płytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/