Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXI Konferencja Naukowa, 1975

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1975
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 132
poprzednie
1234567
następne

Ciałowicz, Zbigniew; Piwowarski, Krzysztof; Ruppert, Jerzy
Odkształcenie złącz prefabrykatów stanu zero, budynku posadowionego na nierównomiernie osiadającym podłożu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Jamroży, Zygmunt
Właściwości drutobetonu na przykładzie zginanych elementów o przekroju dwuteowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Starosolski, Włodzimierz; Zybura, Adam
Badanie wytrzymałości na docisk prasowanych betonów łupkoporytowych i żwirowych betonów wibrowanych przy obciążeniach pasmowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Podolski, Bogdan
Perspektywy zastosowania bezpośredniej metody pomiaru naprężeń w badaniach konstrukcji betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Piwowarski, Krzysztof; Flaga, Kazimierz; Wilk, Kazimierz
Wpływ kształtu i wielkości ciał próbnych na zależność pomiędzy wytrzymałościami betonu na ściskanie i rozciąganie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Brandt, Andrzej M.; Babut, Roman
Zastosowanie sondy 9-ramiennej do pomiarów i analizy odkształceń w ściskanej próbce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Borcz, Augustyn; Dubis, Józef; Kwaśniewski, Andrzej; Lorenc, Tadeusz
Nowe metody mierzenia parametrów przepływu materiału sypkiego przez silos
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Borcz, Augustyn; Marcinkowski, Zbigniew
Wyniki doświadczalnych badań naporu w silosie w skali naturalnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Lubieniecki, Edmund
Wstępnie sprężone dźwigary skrzynkowe ze stopu aluminium
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Dacko, Marian; Barcik, Urszula; Mossor, Antoni
Metoda elementów skończonych w zastosowaniu do analizy statycznej cienkościennych dźwigarów stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Gergovich, Kazimierz; Weiss, Stanisław
Sztywność skrętna belek powłokowych o przekroju częściowo zamkniętym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Gawęcki, Andrzej; Garstecki, Andrzej; Gawęcki, Michał
Optymalizacja systemu hal stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Karczewski, Jan; Barcik, Urszula; Czernecki, Józef; Giżejowski, Marian
Metody analizy statycznej przekryć strukturalnych w fazie pracy sprężystej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Kwiatkowski, Józef; Ostrowski, Bogdan
Analiza płaskich tężników kratowych w teorii drugiego rzędu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Bogucki, Władysław; Orlik, Gedymin
Analiza stanu naprężeń odkształconej konstrukcji hali stalowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Pancewicz, Zygmunt; Dacko, Marian; Kociatkiewicz, Aleksandra
Badanie nośności połączeń bez blach węzłowych prętów o przekrojach otwartych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Byczyński, Edward; Jarzębowski, Władysław; Orłoś, Zbigniew; Piątkowski, Andrzej; Wacewicz, Henryk
Badanie metodą warstwy optycznie czułej odkształceń ścianki belki o przekroju skrzynkowym zamkniętym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Molski, Henryk
Siły i przemieszczenia stalowych prętów sprężonych mimośrodowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Biegus, Antoni; Kowal, Zbigniew
Badania modelowe struktury przestrzennej o oczkach warstwy górnej obróconych o 45º względem konturu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975
Bródka, Jan; Czechowski, Andrzej; Kordjak, Jacek; Kwaśniewski, Michał; Łypacewicz, Krzysztof
Weryfikacja doświadczalna konstrukcji dachowego przekrycia strukturalnego opartego w czterech punktach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1975

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/