Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 238239240241242243244245246247248
następne

Wanda Grzybowska; Jerzy Salamon
Odcinki doświadczalne nawierzchni drogowych w regionach krakowskim i bielskim w roku 1994
typ: niepublikowana praca
Wanda Grzybowska; Jerzy Salamon
Nowe metody utrzymania i napraw nawierzchni drogowych
typ: niepublikowana praca
Stanisław Gaca; Stanisław Gondek; Marian Tracz
Metody szczegółowych analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego - studium rozpoznawcze
typ: niepublikowana praca
Jerzy Bieńkowicz; Janusz Chodur; Stanisław Gaca; Stanisław Gondek
Funkcjonowanie skrzyżowań drogowych w zmiennych warunkach ruchu
typ: niepublikowana praca
Janusz Bohatkiewicz; Stanisław Radosz; Witold Sladkowski; Marian Tracz
Badanie zależności warunków ruchu i oddziaływanie ruchu na otoczenie
typ: niepublikowana praca
Janusz Cieśliński; Mariusz Dudek; Marian Kurowski; Marta Niemiec; Stanisław Pletnia; Wiesława Rudnicka; Andrzej Rudnicki; Zofia Schumacher
Badania ankietowe ruchu pojazdów w Krakowie
typ: niepublikowana praca
Adam Grochowalski
Zastosowanie metod chromatografii gazowej w przygotowaniu próbek i oznaczeniu śladowych ilości toksycznych związków organicznych w środowisku. Metoda sorpcji do fazy stałej w oznaczeniu dioksyn w gazach spalinowych
typ: niepublikowana praca
Janina Banak-Tabkowska; Anna Tomaszkiewicz-Potępa
Wyodrębnianie i badanie frakcji związków aromatycznych z maltenów
typ: niepublikowana praca
Adam Stawiarski; Władysław Wisz; Marek Zamecki; Zbigniew Żurek
Wykorzystanie suszarki rozpyłowej do otrzymania proszków do natrysku plazmowego
typ: niepublikowana praca
Aleksander Gil; Barbara Kowalska; Zygmunt Kowalski; Krzysztof Pielichowski; Jadwiga Zuber
Wykonanie badań rentgenograficznych i derywatograficznych próbek fosforanu paszowego
typ: niepublikowana praca
Ryszard Chrząszcz; Adam Grochowalski
Wykonanie badań określających poziom emisji chlorowanych dioksyn i furanów z instalacji do spalania ciekłych odpadów chemicznych - PCBs w Zakładach Chemicznych Rokita spółka akcyjna
typ: niepublikowana praca
Ryszard Chrząszcz; Ludwik Górski; Adam Grochowalski
Wykonanie badań i oznaczeń zawartości dioksyn w 4 preparatach: mecopropu, mecopropu P, dichlorpropu, dichlorpropu P
typ: niepublikowana praca
Ryszard Chrząszcz; Adam Grochowalski; Sławomir Wybraniec
Wykonanie badań analitycznych zawartości dioksyn w gazach emitowanych z pieca klinkierowego w Kombinacie Cementowo-Wapienniczego Kujawy sp. akcyjna w Bielawach
typ: niepublikowana praca
Ryszard Chrząszcz; Adam Grochowalski
Wykonanie analiz chromatograficznych i spektrometrycznych na zawartość dioksyn w próbkach pielika, kwasu 2.4-D, aminopielika 600 SL, aminopielika P, aminopielika M, aminopielika D
typ: niepublikowana praca
Zdzisław Borowiec; Mieczysław Chmura; Wanda Kurek; Krystyna Porzycka-Semczuk
Wybrane problemy przerobu ropy naftowej
typ: niepublikowana praca
Halina Machowska; Jerzy Węgiel
Wpływ wtórnego ogrzewania koksu wielkopiecowego na jego własności
typ: niepublikowana praca
Halina Machowska; Elżbieta Srzednicka; Jerzy Węgiel
Wpływ stopnia uwęglenia węgla na reakcyjność koksu kawałkowego /6-10 mm/
typ: niepublikowana praca
Marek Jodko
Utylizacja odpadów przemysłowych z cynkowania stali
typ: niepublikowana praca
Andrzej Barański; Elżbieta Cholewka
Studia nad reakcjami termicznej eliminacji kwasu azotowego z nitroizoksazolin
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Bulewicz; Krystyna Dudek; Elżbieta Janicka; Alicja Pelc; Witold Żukowski
Spalanie paliw, a zanieczyszczenia i ochrona środowiska
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 238239240241242243244245246247248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/