Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 242243244245246247248
następne

Zofia Gerlach-Kolasa; Marek Litwin; Jacek Snamina
Zastosowanie rur z tworzyw sztucznych do budowy wymienników ciepła stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji
typ: niepublikowana praca
Jerzy Kamieński
Zagadnienia hydrodynamiczne i energetyczne związane z mieszaniem układów ciecz-gaz
typ: niepublikowana praca
Bartłomiej Bębenek; Zbigniew Matras; Kazimierz Rup
Wymiana pędu i ciepła w pośredniczących czynnikach chłodniczych we wlotowych odcinkach rurek wymienników ciepła z tworzyw sztucznych
typ: niepublikowana praca
Sławomir Grądziel; Stanisław Łopata; Jan Taler; Bohdan Węglowski; Wiesław Zima
Wybór kryterialnych elementów konstrukcyjnych kotła oraz kontrolowanych parametrów rozruchu i wyłączania z ruchu
typ: niepublikowana praca
Janusz Gołogórski; Jolanta Stacharska-Targosz
Wentylatory poprzeczne do stosowania w wentylatorowych wymiennikach ciepła
typ: niepublikowana praca
Piotr Gryglaszewski; Wojciech Zalewski
Wentylatorowe wyparne chłodnice cieczy
typ: niepublikowana praca
Zofia Gerlach-Kolasa
Symulacja komputerowa współpracy wentylatorów osiowych z pękami rur ożebrowanych
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Matras
Przepływ potęgowych cieczy nienewtonowskich w rurach zakrzywionych
typ: niepublikowana praca
Michał Dyląg; Jerzy Kamieński; Jan Talaga; Maciej Zieliński
Podstawy procesowe projektowania reaktorów wielofazowych. Zagadnienia hydrodynamiczne
typ: niepublikowana praca
Beata Niezgoda
Opracowanie programu komputerowego do wyznaczania średnich wartości współczynników wnikania ciepła w wymiennikach regeneracyjnych
typ: niepublikowana praca
Beata Niezgoda
Opracowanie ogólnej metody optymalizacji chłodniczych wymienników ciepła o rozwiniętej powierzchni wymiany ciepła przy założonych modelach kosztów technologicznych i eksploatacyjnych
typ: niepublikowana praca
Wiesław Zima
Odwrotne zagadnienia wymiany ciepła w maszynach i urządzeniach energetycznych
typ: niepublikowana praca
Wiesław Szatko
Moc mieszania materiałów ziarnistych
typ: niepublikowana praca
Bohdan Węglowski
Komputerowy układ do oceny stopnia zużycia elementów ciśnieniowych kotłów
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Adamczyk
Inteligentny wieloczujnikowy system monitorowania stanu narzędzi wiertarskich
typ: niepublikowana praca
Henryk Bulek; Marek Litwin; Wojciech Zalewski
Badania wpływu materiału i średnic rur na wartość minimalnej gęstości zraszania rur poziomych wodą
typ: niepublikowana praca
Wacław Krzanowski
Badania procesów mieszania przy wykorzystaniu rozpylaczy wirujących. Etap I
typ: niepublikowana praca
Bartłomiej Bębenek
Badania lepkosprężystych własności roztworów środków powierzchniowo-czynnych
typ: niepublikowana praca
Piotr Cyklis; Jerzy Żelasko
Badania i optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych nowych typów samoczynnych zaworów stosowanych w tłokowych sprężarkach powietrznych, gazowych i chłodniczych
typ: niepublikowana praca
Ryszard Kozłowski; Stanisław Łopata; Jan Taler; Bohdan Węglowski; Wiesław Zima
Badania i analiza przyczyn uszkodzenia rur ekranowych kotła WP-120 oraz określenie możliwości dalszej ich eksploatacji
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 242243244245246247248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/