Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 239240241242243244245246247248
następne

Ryszard Chrząszcz; Adam Grochowalski
Przeprowadzenie badań nad zawartością dioksyn w gazach odlotowych ze spalarni odpadów przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Gorzowie Wielkopolskim
typ: niepublikowana praca
Ryszard Chrząszcz; Ludwik Górski; Adam Grochowalski; Sławomir Wybraniec
Przeprowadzenie badań analitycznych zawartości masowej składników zanieczyszczeń w emisji z urządzenia do utylizacji odpadów szpitalnych MESTER-Kft Węgry zainstalowanego w Woj. Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach
typ: niepublikowana praca
Ryszard Chrząszcz; Adam Grochowalski
Przeprowadzenie badań analitycznych zawartości dioksyn w próbkach ze spalarni odpadów ciekłych
typ: niepublikowana praca
Ryszard Chrząszcz; Adam Grochowalski
Przeprowadzenie badań analitycznych na zawartość toksycznych składników chemicznych w tym dioksyn i furanów w gazach spalinowych z procesu spalania odpadów poszpitalnych w instalacji w szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Łodzi
typ: niepublikowana praca
Regina Kijkowska; Danuta Pawłowska-Kozińska
Przemiany fazowe siarczanu wapnia w roztworach kwasu siarkowego w obecności pierwiastków ziem rzadkich
typ: niepublikowana praca
Marek Jodko; Barbara Kowalska; Zygmunt Kowalski; Krystyna Kozień
Przebadanie i adaptacja metod analitycznych celem uproszczenia analiz fosforanu paszowego
typ: niepublikowana praca
Wojciech Natanek
Oznaczanie stopnia wyługowania fosforu i fluoru w anhydrycie otrzymanym z fosfogipsu po usunięciu lantanowców
typ: niepublikowana praca
Czesław Ostrowski
Opracowanie technologii produkcji tlenku glinu o małej zawartości sodu dla potrzeb elektroniki
typ: niepublikowana praca
Ryszard Chrząszcz; Adam Grochowalski
Opracowanie metody i wykonanie analizy na zawartość dioksyn w próbce po pożarze w laboratorium chemicznym
typ: niepublikowana praca
Anna Baterowicz; Ludwik Górski; Dariusz Krochmal; Maria Nizińska-Pstrusińska; Wanda Sztark; Andrzej Wójtowicz
Opracowanie i rozwijanie metod analitycznych używanych w ochronie środowiska
typ: niepublikowana praca
Adam Stawiarski; Włodzimierz Zamecki; Zbigniew Żurek
Ocena odporności na korozje stopów i spieków na bazie srebra
typ: niepublikowana praca
Krystyna Wieczorek-Ciurowa
Niekonwencjonalne metody analizy produktów siarczanowania wapienia
typ: niepublikowana praca
Jan Rakoczy
Model kinetyczny procesu alkilowania toluenu metanolem na katalizatorach zeolitowych
typ: niepublikowana praca
Jarosław Handzlik; Jan Ogonowski; Agnieszka Tomana
Metateza węglowodorów
typ: niepublikowana praca
Jerzy Kramarz; Estera Michnowska; Andrzej Wyczesany; Barbara Żmudzińska-Żurek
Korelacja parametrów krytycznych węglowodorów
typ: niepublikowana praca
Wojciech Natanek; Andrzej Wójtowicz; Anna Wantuch
Koncepcja ciągłego pomiaru chromu w ściekach surowych dla oczyszczalni ścieków. Systemy kanalizacyjne w zlewni górnego Dunajca
typ: niepublikowana praca
Jerzy Kramarz; Andrzej Wyczesany; Barbara Żmudzińska-Żurek
Kompleksowe równowagi chemiczne i fazowe
typ: niepublikowana praca
Zofia Gaweł; Jan Pielichowski; Jerzy Polaczek; Aleksander Prociak; Jolanta Rusek
Fizyczna modyfikacja prepolimerów izocyjanianowych o niskiej zawartości grup -NCO
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Brydak
Badanie zjawisk chemicznych zachodzących podczas składowania mieszanin popiołowo-wodnych opartych o popioły z palenisk fluidalnych
typ: niepublikowana praca
Jan Ogonowski; Elżbieta Sikora
Badanie korelacji pomiędzy kwasowością katalizatorów a aktywnością w reakcji konwersji alkoholi do eterów
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 239240241242243244245246247248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/