Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXIV Konferencja Naukowa, 2018

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2018
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 139
poprzednie
1234567
następne

Bodzak, Przemysław
Analiza pracy dwuteowych belek stalowych w konstrukcjach typu Slim Floor
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Machowska, Agnieszka
Skurcz zaczynów żużlowo-popiołowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Antczak-Jarząbska, Romana; Niedostatkiewicz, Maciej
Influence of the thermal modernization of window on transmission heat losses
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Plechawski, Stanisław; Fic, Stanisław B.
Wpływ wysokiej temperatury na charakterystykę pękania zaczynu, zaprawy i betonu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Chmielewski, Tadeusz; Piotrowska, Magdalena
Probabilistyczny opis parametrów wytrzymałościowych stali EPSTAL i eksperymentalne potwierdzenie ich wartości
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Gołdyn, Michał; Krawczyk, Łukasz; Ryżyński, Władysław; Urban, Tadeusz
Experimental investigations on punching shear of flat slabs made from lightweight aggregate concrete
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szczech, Damian; Kotynia, Renata
Beam bond tests of GFRP and steel reinforcement to concrete
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kaszubska, Monika; Kotynia, Renata
Influence of bond behaviour of flexural GFRP reinforcement on failure mechanisms in beams without stirrups
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Przygocka, Marta; Kotynia, Renata
Pre-stress losses in FRP pre-stressed reinforced concrete – subject overview
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Urban, Tadeusz; Krawczyk, Łukasz; Gołdyn, Michał
Strenthening of short reinforcement concrete corbel using steel accessory
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Leśniak, Agnieszka; Janowiec, Filip
Analysis of contractor’s selection criteria in railway projects
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szarek, Łukasz; Falaciński, Paweł; Wojtkowska, Małgorzata
Immobilization of selected heavy metals from fly ash from thermal treatment of municipal sewage sludge in hardening slurries
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Skorupka, Dariusz; Duchaczek, Artur; Kowacka, Magdalena; Zagrodnik, Paweł
Quantification of geodetic risk factors occurring at the construction project preparation stage
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Dźwierzyńska, Jolanta
Shaping curved steel rod structures
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kubicka, Katarzyna; Radoń, Urszula
Influence of randomness of buckling coefficient on the reliability index’s value under fire conditions
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Węgrzyński, Wojciech
Can smoke control become smart?
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Mieloszyk, Eligiusz; Milewska, Anita; Grulkowski, Sławomir
Analiza przepustowości wybranego układu torowego w przestrzeni częściowo uporządkowanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Kozioł, Piotr
Rail track as a structure with nonlinear and stochastic properties
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Zydroń, Tymoteusz; Gruchot, Andrzej; Czesak, Kamil
Zastosowanie funkcji Weibulla do oceny wytrzymałości na rozciąganie korzeni wybranych gatunków drzew
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Sławińska, Justyna
Wartości kąta tarcia gruntów niespoistych w różnych stanach naprężenia
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/