Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXIV Konferencja Naukowa, 2018

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2018
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 139
poprzednie
234567

Witkowski, Hubert; Koniorczyk, Marcin
Porównanie metod pobierania materiału z betonu samozagęszczalnego w analizie FTIR
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Nowogońska, Beata
Propozycja wyboru terminu remontu kapitalnego budynku
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Mazur, Wojciech; Rybarczyk, Tomasz; Jasiński, Radosław; Drobiec, Łukasz
Zarysowanie i zniszczenie prefabrykowanych nadproży z autoklawizowanego betonu komórkowego zabudowanych w ścianach obciążanych pionowo w płaszczyźnie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Maślak, Mariusz
Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa belki zginanej projektowanej z uwzględnieniem różnych reguł kombinacji obciążeń
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Karpiesiuk, Jacek; Chyży, Tadeusz
Badania wytrzymałości międzyfazowej lekkiej podłogi z wężownicą grzewczą
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Węgrzyński, Wojciech; Sulik, Paweł; Krajewski, Grzegorz; Antosiewicz, Piotr
Bezpieczeństwo pożarowe podziemnej infrastruktury kolejowej. Cz. 2: aktywne systemy zabezpieczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Sulik, Paweł; Turkowski, Piotr; Węgrzyński, Wojciech; Sędłak, Bartłomiej; Roszkowski, Paweł; Krajewski, Grzegorz
Bezpieczeństwo pożarowe podziemnej infrastruktury transportowej. Cz. 1: pasywne systemy zabezpieczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Siwowski, Tomasz; Kulpa, Maciej
Współczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne kolejowych obiektów mostowych w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Rakoczy, Anna Maria; Otter, Duane
Highlights of railway bridge research and testing by TTCI
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Rakoczy, Przemysław; Wilson, Devon; Bruce, Ian
Investigation of the blast vulnerability of a rail tunnel
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Rakoczy, Anna Maria; Nowak, Andrzej S.
Live load spectra for railway bridges in USA
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Mieloszyk, Eligiusz
Długie pociągi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Massel, Andrzej
Koleje dużych prędkości – aktualne problemy i potrzeby badawcze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Koc, Władysław; Chrostowski, Piotr; Specht, Cezary
Metodyka projektowania i eksploatacji dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Chudyba, Łukasz; Derkowski, Wit; Kańka, Stanisław
Wpływ technologii sprężenia na wybrane właściwości mechaniczne podkładów kolejowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Chmielewski, Tadeusz; Imiełowski, Szymon
Podstawy projektowania kolejowych obiektów inżynierskich na podstawie oceny ryzyka i niezawodności wg norm ISO
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Bryja, Danuta; Popiołek, Adam
Numeryczna symulacja drgań sieci trakcyjnych na liniach KDP, z uwzględnieniem nieliniowej pracy linek wieszakowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Bogusz, Witold; Godlewski, Tomasz
Projektowanie geotechniczne nasypów kolejowych – potrzeby i wyzwania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018
Bąbała, Piotr; Jończyk, Małgorzata; Kanty, Piotr
Aspekty projektowania i realizacji wzmocnienia podłoża modernizowanych nasypów kolejowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2018

poprzednie
234567

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/