Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kobylarczyk, Justyna

Jakość środowiska zamieszkania – preferencje mieszkańców

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The quality of the living environment – the preferences of the residents
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 143-157
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
Przestrzeń miejska widziana oczami mieszkańców to odzwierciedlenie potrzeb, pragnień i preferencji współczesnego człowieka względem zamieszkiwanego obszaru. To również obiektywne spojrzenie na ... więcej

Urban space seen through the eyes of the residents reflects the needs, desires, and preferences of the modern man with the respect to the inhabited area. It is also an objective look at the existing conditions ... więcej
Słowa kluczowe środowisko mieszkaniowe, wywiad, ankieta, wysoka jakość

housing environment, interview, survey, high quality

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/