Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XIV Konferencja Naukowa, 1968

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1968
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 114
123456
następne

Staniszkis, Witold
Organizacja działalności inwestycyjnej i produkcji budowlanej jako zintegrowany system. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Błochowiak, Zbigniew
Dobór optymalnych metod wytwarzania masy betonowej w określonych warunkach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Lisowski, Aleksander
Elektryczny analog AL-4 do rozwiązywania zagadnienia transportowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Ciołek, Ryszard
Problem montażu górniczej wieży wyciągowej w warunkach czynnej kopalni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Skaczkowski, Janusz
Kierunki rozwoju automatyzacji i zdalnego sterowania maszyn budowlanych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Zawistowska, Zofia
Zasady oceny wykorzystania maszyn budowlanych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Wiślicki, Alfred; Szwaj, Stefan
Układ maszyna - grunt jako droga do określania przydatności maszyn do robót ziemnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Miączyński, Andrzej
Metoda optymalnego doboru maszyn dla mechanizacji kompleksowej robót budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Wątorski, Jan; Cyunel, Bogdan
Teoretyczne podstawy optymalnego doboru maszyn budowlanych oraz rozdziału ich zadań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Robakowski, Marian
Oleiste środki przeciwprzyczepne do powlekania form i deskowań. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Tomkowiak, Kazimierz
Wyznaczenie funkcji wytrzymałości betonów wibrowanych w zależności od intensywności wibracji, stosunku cementowo - wodnego i punktu piaskowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Kalabiński, Bolesław
Wpływ metody zagęszczania masy betonowej na właściwości betonu związane z korozją
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Śliwowski, Lech
Niektóre wyniki badań mikroklimatu w nowych budynkach mieszkalnych we Wrocławiu. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Stefański, Andrzej; Łaś, Maria
Zawilgocenie przegród z betonu komórkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Płoński, Władysław
Wyniki badań cieplno - wilgotnościowych stropodachów o różnej konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Czarnowski, Kazimierz
Wpływ rodzaju cementu i wpływ dodatków napowietrzających na mrozoodporność betonu. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Samujłło, Hanna
Cechy fizyczne zaczynów mikrowibrowanych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Błociszewska, Grażyna; Talbierski, Jerzy
Wpływ rodzaju cementu na wyniki obróbki cieplnej betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Łęcki, Włodzimierz; Nowakowski, Bolesław
Odporność niektórych cementów na działanie kwasu mlekowego i octowego przy jednoczesnym stosowaniu dodatków uszczelniających
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Bastian, Stanisław
Przyrost wytrzymałości betonów masywowych o spoiwie cementowo-popiołowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968

123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/