Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XIV Konferencja Naukowa, 1968

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1968
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 114
poprzednie
123456
następne

Hop, Tadeusz
Płyty warstwowe do dachów i stropów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Dąbrowski, Kazimierz; Sadowski, Andrzej
Uproszczenia w obliczaniu szerokości rozwarcia rys prostopadłych do osi w zginanych belkach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Ziembicka, H.
Nieniszcząca metoda klasyfikacji wyrobów z betonu komórkowego w codziennej praktyce badawczej zakładów produkcyjnych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Runkiewicz, Leonard
Nieniszcząca ultradźwiękowa kontrola jakości betonu keramzytowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Lewicki, Bohdan
Jednorodność wytrzymałościowa betonu w konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Niezborała, H.
Wpływ czynników fizycznych na odkształcalność betonu pod obciążeniem. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Kukulski, Wojciech; Mackiewicz, Andrzej
Badania cech reologiczno-wytrzymałościowych keramzytobetonu pod obciążeniem osiowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Zieliński, Jerzy L.; Piątek, Zdzisław
Odkształcalność betonu keramzytowego pod obciążeniem doraźnym i długotrwałym w świetle doświadczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Mitzel, Adam; Włodarczyk, Józef
Reologia żelbetowych elementów zginanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Zawistowski, Jan
Przyrząd pneumatyczny do próbnych obciążeń płaskich elementów konstrukcyjnych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Kobielak, Sylwester; Borowczak, Jerzy
Badania modelowe reologicznych zjawisk ciśnienia piasku na ściany silosu. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Lietz, Jerzy
Elastooptyczne badanie modelowe belki obciążonej dynamicznie. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Biernatowski, Kazimierz
Nośność graniczna fundamentu z uwzględnieniem tarcia w płaszczyźnie jego styku z podłożem gruntowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Waszczyszyn, Zenon
Obliczanie sprężysto-plastycznych łuków przy uwzględnieniu efektów obciążania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Doroszkiewicz, Roman
Modelowe badania elastooptyczne stanu naprężenia budowli obciążonych ciężarem własnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Lisowski, Aleksander
Analog elektryczny AL-lb do obliczania ram przesuwnych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Wichur, Andrzej
Obliczanie naprężeń w obudowie pierścieniowej przy użyciu maszyny cyfrowej "Odra - 1003". Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Miglacci, Antonio
On the effects viscoelastic restraints
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Żelisko, Tadeusz
Wpływ półkolistego karbu na rozkład naprężeń w cienkim paśmie płytowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Salomończyk, Bolesław
Kwantyzacja równowagi prętów ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/