Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XIV Konferencja Naukowa, 1968

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1968
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 114
poprzednie
123456

Kowal, Zbigniew
O podstawach wymiarowania konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Dąbrowski, Otton
Obliczanie układów prętowych za pomocą elektronicznych maszyn analogowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Korzuń, Mikołaj; Jaworski, Jan; Radomski, Wojciech
O pomiarach sześciu składowych tensora odkształceń dynamicznych wewnątrz elementów betonowych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Starosolski, Włodzimierz
Z zagadnień ustrojów płytowo-słupowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Sapian, Czesław
Dno zbiornika walcowego jako płyta kolista na półprzestrzeni sprężystej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Dziurla, Marceli
Analiza statyczna przekrycia materacowego (prętowego rusztu przestrzennego)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Froncek, Danuta
Badania modelowe stanu odkształcenia wokół dużego otworu w powłoce stożkowej. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Jankowska, Anna; Mazurkiewicz, Zbigniew
Statyka powłoki w kształcie paraboloidy hiperbolicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Barańska, Barbara
Uproszczona metoda obliczania cięgien powłok o kształcie paraboloidy hiperbolicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Gomuliński, Andrzej; Kączkowski, Zbigniew; Witkowska, Zofia
Zginanie niejednorodnego pierścienia spoczywającego na sprężystym podłożu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Ciesielski, Roman
Metody eksperymentalnego wyznaczania drgań swobodnych różnych ustrojów budowlanych. Komunikat
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Bata, Miloslav
Effect of vibrations due to passing vehicles on buildings
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Novák, Pavel
Determination of transmitting functions of systems with continuosly distributed matter
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968
Ciesielski, Roman; Kawecki, Janusz
Drgania swobodne wspornikowego układu dwóch rur cylindrycznych z materiałem wypełniającym między rurami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1968

poprzednie
123456

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/