Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXVI Konferencja Naukowa, 1990

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1990
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 109
poprzednie
123456
następne

Cyunel, Bogdan
Modele optymalizacji strategii eksploatacji maszyn budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Maksimowicz, Andrzej; Banyś, Kazimierz
Przyszłościowa organizacja produkcji zbrojeń budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Szmigielski, Roman
Oddziaływanie termiczne na jezdnie drogowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Panek, Aleksander D.; Kostrzewa, Jacek; Pogorzelski, Jerzy A.; Firkowicz, Katarzyna
Wpływ czasu pomiarów na identyfikowaną wartość oporu cieplnego przegród w budynkach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Faryniak, Leszek; Piotrowski, Jerzy Z.
Wpływ czynników funkcyjnych krotności wymiany powietrza na wentylacyjne straty ciepła
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Tkaczyk, Stanisław; Modzelewski, Janusz; Kamiński, Stanisław
Porównawcza analiza termiczna rozwiązań konstrukcyjnych ścian zewnętrznych z zastosowaniem materiałów zastępczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Jones, Robert W.
Uzasadnione ekonomicznie wymiarowanie elementów budynków w projektowaniu systemów biernych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Gawin, Dariusz; Klemm, Piotr
Sprzężone zjawiska cieplno-wilgotnościowe w jednorodnej przegrodzie budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Forowicz, Teresa
Badanie dokładności numerycznego wyznaczania pola temperatury w warunkach nieustalonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Duc, Edward
Wpływ in- i eksfiltracji powietrza na pola temperatur w zarysowanych złączach wielkopłytowych ścian zewnętrznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Zając, Jerzy
Rezultaty badawczo-teoretyczne tradycyjnego i nowego sposobu oceny przyczepności wypraw budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Stefańczyk, Bogusław
Badania kohezji asfaltów na wapieniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Stawiski, Bohdan
Badania wpływu nierówności powierzchni i nachylenia głowic eksponencjalnych na wyniki pomiarów w metodzie ultradźwiękowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Prokopski, Grzegorz
Zastosowanie badań stereologicznych i morfologii przełomów do oceny odporności betonów na pękanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Moczko, Andrzej
Strukturalne uwarunkowania oceny jakości betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Krzywobłocka-Laurów, Róża; Młodecki, Jarosław
Właściwości i skład fazowy betonu z superplastyfikatorem betoplast 1
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Denkiewicz, Jerzy; Mizera, Jan
Materiał budowlany typu gips-wypełniacz-polimer, wyniki prac badawczych i wdrożeniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Mickiewicz, Danuta
Trwałość tworzyw popiołowo-mikrosferowych w roztworze H2SO4
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Kubik, Jan
Histereza deformacji betonu w czasie zamarzania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Kmieć, Jan
Mączka z łupków samoczynnie przepalonych jako nowy wypełniacz do betonu smołowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/