Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXVI Konferencja Naukowa, 1990

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1990
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 109
poprzednie
123456
następne

Kiernożycki, Włodzimierz
Związek między naprężeniami i odkształceniami doraźnymi betonu ściskanego w różnych stadiach twardnienia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Hop, Tadeusz
Beton epoksydowy jako materiał konstrukcyjny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Piasta, Jerzy; Hebda, Lesław
Wpływ niektórych czynników materiałowo-technologicznych na wodoszczelność betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Grzeszczyk, Stefania
Ciepło twardnienia cementów a ich właściwości reologiczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Jurkowska, Katarzyna; Fichtel, Marek; Gos, Barbara
Wpływ poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłami oraz związkami siarki i azotu na właściwości drewna świerkowego /Picea excelsa/ pozyskanego z Nadlesnictwa Gdańsk
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Faryniak, Leszek; Dylewski, Zbigniew
Określenie zdolności do pasywacji zbrojenia w cementach glinowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Nejman, Robert; Łukowski, Paweł; Czarnecki, Lech
Statystyczna ocena jednorodności betonów epoksydowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Białek, Marek; Woroniecka, Anita
Teoretyczne i doświadczalne określanie rysoodporności posadzek żywicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Matysiak, Antoni; Myszkowska, Halina; Bark, Horst
O skurczu i pęcznieniu drewna budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Ziółko, Jerzy
Normowe warunki odbioru zbiorników stalowych w zestawieniu z doświadczeniami z praktyki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Wiśniowski, Janusz; Włodarczyk, Wojciech
Kołnierzowe połączenia sprężane w kominach stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Wichtowski, Bernard
Nośność krytyczna pręta trójściennego o stałym przekroju
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Cyrok, Grzegorz; Szajna, Waldemar
Wyznaczanie sił w zakotwieniach słupów stalowych z uwzględnieniem wstępnego napięcia śrub fundamentowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Żółtowski, Wojciech; Ignar, Sławomir; Kleśta, Lech; Pancewicz, Zygmunt
Wytrzymałość klejonych połączeń aluminium w jedno i dwuosiowym stanie naprężeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Murzewski, Janusz; Maślak, Mariusz
Stany graniczne stalowych ram regularnych przy zmianach temperatury
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Wrana, Bogumił; Razowski, Aleksander; Mendera, Zbigniew
Projektowanie metalowych elementów tarczowych z otworem kolistym obciążonych dociskiem sworznia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Kucharczuk, Witold; Augustyn, Jan; Błażejowski, Rafał; Małek, Edward
Badania belek stalowo-betonowych wybranych typów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Machowski, Andrzej
Długość wyboczeniowa słupa ramy niestężonej a efekt P-delta
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Kapela, Piotr; Łubiński, Mieczysław
Koncepcja wspólnego ujęcia nisko i wysokocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Wołowicki, Witold; Karlikowski, Janusz
Doświadczalne określenie współpracy płyty pomostowej z blach wypełnionych betonem z dźwigarami stalowymi mostu drogowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/