Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXVI Konferencja Naukowa, 1990

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1990
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 109
poprzednie
123456
następne

Bryła, Ryszard; Skrzypczak, Andrzej; Misztal, Stanisław
Badania rozwartości rys w belkach żelbetowych pod obciążeniem wibracyjnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Majewski, Stanisław
Model przestrzennej konstrukcji tarczowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Trochanowski, Aleksander; Maj, Marek
Pole temperatury w silosie na cement i jego wpływ na wartości i rozkłady sił wewnętrznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Maj, Marek
Zginanie ścian silosu żelbetowego, walcowego od nierównomiernego naporu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Ligęza, Wiesław
Redystrybucja płaskiego stanu naprężeń spowodowanych skurczem betonu w elementach zespolonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Pawlikowski, Jan; Kukulski, Wojciech
Sztywność prętowych elementów żelbetowych przy nieliniowym związku σ (ε) dla betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Kozicki, Jan
Rozwarcie rys w elementach mimośrodowo ściskanych. Analiza metod obliczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Parus, Ryszard; Korentz, Jacek; Kłapoć, Mikołaj
Elementy strunobetonowe sprężone splotkami z wycofanych z eksploatacji lin górniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Kampioni, Jerzy; Ścigałło, Jacek
Racjonalne projektowanie naciągu belek strunobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Jasman, Stefan
Minimalny stopień zbrojenia w rozciąganych strefach przekrojów betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Starosolski, Włodzimierz; Glenszczyk, Marianna
Badania sprężonych płyt stropowych z wycięciami technologicznymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Dominas, Stanisław
Współczynnik odkształcalności betonu poddanego długotrwałemu obciążeniu /Ebt/ - w świetle przeprowadzonych badań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Kamińska, Maria; Czkwianianc, Artem
Badania monolitycznych węzłów obciążonych momentem zamykającym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Brujenko, Józef; Borcz, Augustyn
W sprawie projektowania konstrukcji silosów zbożowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Runkiewicz, Leonard; Borcz, Augustyn
Napór doświadczalny w silosach a propozycje PN-89/B-03262
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Kliszczewicz, Alina; Ajdukiewicz, Andrzej
Badania częściowo sprężonych słupów z wrębami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Weseli, Jerzy
Analiza stanów montażowych w mostach betonowych wykonywanych metodą nasuwania podłużnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Żukowski, Stanisław; Wysocka, Alina; Sieniawska, Róża
Niezawodność belek stalowych ze względu na przystosowanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Cyrok, Grzegorz; Pierepiekarz, Dariusz
Obliczanie zbiorników cylindrycznych z uwzględnieniem podatności podłoża
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990
Żukowski, Stanisław; Paszke, Waldemar
Przystosowanie ram płaskich z uwzględnieniem wpływu sił podłużnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1990

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/