Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXVII Konferencja Naukowa, 1981

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1981
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 160
poprzednie
1 ... 345678

Langer, Jan; Klasztorny, Marian
Dragania układów kratowo-belkowych pod ruchomym inercyjnym obciążeniem cyklicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Kutyłowski, Ryszard; Myślecki, Kazimierz
Zakrzywiony izoparametryczny czworokątny element skończony w analizie powłok obrotowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Kiedroń, Krystyna
Stateczność słupów zarysowanych jako szczególny przypadek drgań poprzecznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Kalisz, Henryk
Rozkład sił wewnętrznych w zbiornikach cylindrycznych z uwzględnieniem sprężystego oddziaływania gruntu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Iwankiewicz, Radosław
Drgania belki przy niestacjonarnym stochastycznym wymuszeniu impulsowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Iwankiewicz, Radosław; Witt, Marek
Dragania losowe powłoki walcowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Idczak, Włodzimierz; Krzewiński, Roman; Szpikowski, Mirosław
Bezpieczeństwo budowli w otoczeniu składów materiału wybuchowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Grycz, Jerzy; Studzińska, Anna
O wyznaczaniu naprężeń w taśmie z betonu sprężonego w etapie jej wykonywania w agregacie technologicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Dunaj, Piotr
Pewne uogólnienia wzorów transformacyjnych metody przemieszczeń oraz zastosowanie ich do analizy drgań podkładów kolejowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Dobrociński, Stanisław; Orłoś, Zbigniew; Tomaszewski, Kazimierz
Analiza możliwości zastosowań niektórych metod obliczeń zbiorników osiowo-symetrycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Dacko, Marian; Mossor, Antoni
Analiza przemieszczeń i naprężeń w ścianie usztywniającej metodą elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Chodor, Leszek; Kowal, Zbigniew
Teoretyczne oszacowanie integralnej nośności losowej belek zginanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Chmielewski, Tadeusz; Chrobak, Jerzy
Analiza stochastyczna drgań liniowych układów dyskretnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Ciesielski, Roman; Maciąg, Edward; Stypuła, Krzysztof; Zięba, Antoni
Porównanie propagacji w gruncie drgań pochodzących z różnych źródeł
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Ciesielski, Roman; Kawecki, Janusz; Masłowski, Ryszard
Sposób ujęcia obliczeniowego działania wiatru na maszty z odciągami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Cecot, Witold; Orkisz, Janusz
Analityczno-numeryczna analiza płyt dowolnego kształtu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Cabak, Bolesław; Spychała, Andrzej
Rozwiązania asymptotyczne sprężysto-plastycznych belek warstwowych obciążonych impulsem ciśnienia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Braun, Kazimierz; Małasiewicz, Andrzej
Termiczne odkształcenia płyt trójwarstwowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Borkowski, Wacław; Dacko, Marian
Dynamiczna analiza mostu obciążonego ruchomym układem sił
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Antosik, Jan; Bursztynowski, Zbigniew; Marszałek, Jan
Analiza dynamiczna przemieszczeń i momentów zginających w płytach lotniskowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981

poprzednie
1 ... 345678

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/