Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49816)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXVII Konferencja Naukowa, 1981

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1981
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 160
poprzednie
12345678
następne

Starościak, Dorota; Kubski, Piotr
Badanie procesów stygnięcia elementu betonowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Smoleń, Tadeusz; Wyrwał, Jerzy
Naprężenia technologiczne powstające w trakcie obróbki termicznej prasowanego betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Sąsiadek, Stanisław
Wpływ parametru symetrii obciążenia zmiennego na wytrzymałość zmęczeniową drutobetonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Sawicz, Zbigniew; Piasta, Jerzy
Zachowanie się skał i betonów w podwyższonych temperaturach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Rudziński, Lech
Wpływ wybranych czynników na własności reologiczne zaczynów cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Pyszniak, Józef; Stawiski, Bohdan
Efekty zastosowania popiołów lotnych do produkcji niektórych prefabrykatów betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Pietras, Zbigniew; Płonka, Maria; Tenerowicz, Marian
Kompozyt cementowo-piaskowy do celów specjalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Peła, Ryszard
Zastosowanie gwoździ pierścieniowych w złączach klejonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Pawłowski, Zbigniew; Pawłowski, Jan
Badania wytrzymałościowe dźwigara z drewna klejonego o załamanej krawędzi strefy rozciąganej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Paprocki, Antoni; Brzozowski, Jerzy W.; Kamiński, Andrzej; Dłużewska, Barbara
Uproszczona metoda nomogramowa projektowania betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Nowara, Wiesław
Badania stabilizacji gruntów sypkich popiołami lotnymi z EC II w Białymstoku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Murkowska, Małgorzata; Zielonacki, Jerzy
Wpływ wielkości punktu piaskowego kruszywa na wybrane cechy betonu drobnoziarnistego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Młodecki, Jarosław; Czamarska, Danuta
Wpływ mrówczanu wapniowego na twardnienie betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Mierzwa, Janusz
Wibrolepkość zaczynów cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Miedziałowski, Czesław; Kowalczyk, Ryszard
Własności wiórobetonu jako materiału budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Matkowski, Zygmunt; Pawlonka, Andrzej; Pyszniak, Józef
Analiza doświadczalna nieniszczących metod badania wilgotności betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Lubczyńska, Elżbieta; Siedlanowska, Jadwiga
Izolacje wodochronne oraz pokrycia dachowe z krajowych folii budowlanych z PCW
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Król, Mieczysław
Wpływ trwałego prasowania na wytrzymałość betonu poddanego obróbce cieplnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Klemm, Piotr; Lebiedowska, Barbara; Hutvàgner, Rudolf
Przybliżona ocena przejścia fazowego woda-lód w materiałach kapilarno-porowatych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Hop, Tadeusz
Wpływ niektórych dodatków organicznych na wytrzymałość i odkształcalność betonu żwirowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/