Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXVII Konferencja Naukowa, 1981

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1981
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 160
poprzednie
1234567
następne

Kiernożycki, Włodzimierz; Kurzawa, Janusz; Janik, Tadeusz
Wybrane zagadnienia technologiczne realizacji konstrukcji wsporczych pod turbozespoły
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Jaworski, Kazimierz M.
Projektowanie realizacji budowlanych robót liniowych w warunkach losowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Jasiczak, Józef
Modelowanie pojemności składowisk elementów w zakładach prefabrykacji w warunkach deterministyczno-probabilistycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Cyunel, Bogdan
Modele planowania produkcji budowlanej w ujęciu programowania stochastycznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Butscher, Roman; Tota, Ryszard
Analiza procesu kształtowania jakości prefabrykatów budowlanych w ujęciu cybernetycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Botwin, Mieczysław
Wpływ uzbrojenia technicznego stanowiska pracy na wydajność i produktywność maszyn w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Bizon, Jadwiga
Niezawodność procesu wytwarzania prefabrykatów budowlanych a zakłócenia produkcyjne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Afanasjew, Wiktor A.; Mrozowicz, Juliusz; Hejducki, Zdzisław
Kompleksowa ocena potokowych metod organizacji robót
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Szmygin, Bolesław; Jargiełło, Jan
Dobór grubości przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych z uwzględnieniem kosztów budowy i ogrzewania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Robakowski, Marian; Mizia, Urszula; Czopowski, Edmund
Izolacyjność akustyczna przegród ściennych z betonu łupkoporytowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Prętki, Witold
Obliczanie wysokości kondygnacji w budownictwie wielkopłytowym metodą spełniania warunków oświetlenia pomieszczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Olifierowicz, Jerzy; Szeląg, Elżbieta
Elektroiniekcyjna metoda osuszania obiektów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Nawrot, Wojciech
Metoda wytwarzania izolacji poziomej w zawilgoconych murach poprzez iniekcję hydrofobowych związków kompleksowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Nantka, Marian
Wpływ wentylacji na zapotrzebowanie ciepła dla budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Krause, Henryk; Krzycki, Jerzy; Pichocki, Edward
Problemy ochrony cieplnej budynków mieszkalnych systemu szczecińskiego SG
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Gładki, Józef; Nasińska, Barbara; Samek, Barbara; Bojeś, Andrzej
Poprawa izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych istniejących mieszkalnych budynków wielkopłytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Duc, Edward; Dylla, Andrzej
Wpływ konstrukcji złącza przestrzennego na rozkład temperatur na powierzchni ściany
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Woliński, Jerzy
Dotychczasowe wyniki prac nad doborem optymalnych cech betonu zwykłego dla budownictwa inwentarskiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Stupnicki, Wiesław
Weryfikacja szczególnego przypadku rozkładu wytrzymałości betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Stawiski, Bohdan
Problemy obróbki termicznej elementów betonowych w tunelach naparzalniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/