Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49820)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXVII Konferencja Naukowa, 1981

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1981
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 160
poprzednie
12345678
następne

Merunowicz, Włodzimierz; Miłaczewski, Krzysztof
Badania doświadczalne zginanych blach fałdowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Łubiński, Mieczysław; Giżejowski, Marian
Projektowanie belek ciągłych z uwzględnieniem rezerwy plastycznej i zwichrzenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Łańczak, Władysław; Penno, Maciej
Zastosowanie bezcięgnowej metody sprężania do przebudowy głównych stalowych ustrojów nośnych w modernizowanej hali
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Lubieniecki, Edmund; Przedpełski, Jerzy
Optymalizacja stalowych belek podsuwnicowych wzmocnionych cięgnem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Kwiatkowski, Józef; Patorski, Jacek
Koncepcja optymalizacji sztywnościowej hiperstatycznych układów prętowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Kubissa, Jacek; Ostrowski, Władysław
Niektóre problemy określania nośności klejonych połączeń metali
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Kowalski, Andrzej; Włodarczyk, Wojciech
Statystyczna ocena odchyłek wymiarowych kształtowników stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Karczewski, Jan A.; Paczkowski, Witold M.
Efektywna metoda optymalizacji stalowych kratownic przestrzennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Jewstafiew, Włodzimierz
Deformacje i stan naprężeń w pobocznicy zbiornika wywołane lokalnym brakiem podparcia obwodu dna
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Frasunkiewicz, Janina; Jankowiak, Wiesław
Dwupowłokowe pionowe zbiorniki cylindryczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Filipowicz, Andrzej; Idzikowski, Jerzy
Statystyczne badania właściwości mechanicznych i wytrzymałości obliczeniowych stopów aluminium
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Dawidowicz, Piotr
Nośność graniczna ściskanego pręta zespolonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Cudny, Waldemar; Dyląg, Zdzisław; Orłoś, Zbigniew; Kucharczuk, Witold; Suchanek, Adam
Badania modelowe dwuteowych belek hybrydowych z otworami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Chladný, Eugen
Realizacja dwóch mostów rurociągowych w Czechosłowacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Tkaczyk, Stanisław
Analiza zachowania się ciągłych belek żelbetowych o przekroju teowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Syguła, Stanisław; Ryż, Karol
Badania rozwoju podłużnych rys korozyjnych w elementach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Szkwarek, Józef
O obliczaniu płyt krzyżowo zbrojonych metodami teorii nośności granicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Seruga, Andrzej; Ziobroń, Władysław
Ocena doświadczalna rozkładu siły sprężajacej w betonowych zbiornikach sprężonych metodą nawijania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Rybiański, Marek
Obciążenia w silosach na przetwory zbożowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Ratajczak, Grzegorz; Ryżyński, Andrzej; Wołowicki, Witold
O wpływie wytrzymałości betonu na ugięcie belki żelbetowej w ujęciu probabilistycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/