Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49853)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXVII Konferencja Naukowa, 1981

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1981
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 160
poprzednie
12345678
następne

Grabiec, Kalikst; Przybyłowicz, Edmund
Wpływ upłynniacza SK-1 na cechy wytrzymałościowe i odkształceniowe konstrukcyjnego betonu keramzytowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Gantner, Elżbieta; Osiecka, Ewa
Odpady fosfogipsowe i ich wykorzystanie jako surowca do produkcji spoiw i elementów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Flaga, Kazimierz
Wytrzymałość na rozciąganie betonu poddanego obróbce termicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Domin, Tadeusz; Modrzejewska, Małgorzata; Lotko, Anna; Helak, Anna
Hydrofobizowane suche mieszanki tynkarskie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Czkwianianc, Artem; Kamińska, Maria; Ulańska, Danuta
Cechy fizyczne betonów piaskowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Czerkas, Krzysztof; Taraszkiewicz, Czesław
Modyfikacja farby krzemianowo-cynkowej dla potrzeb śrubowych połączeń ciernych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Czarnecki, Lech
Ekspansywne betony żywiczne - zarys metody otrzymywania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Broniewski, Tadeusz; Olek, Jan
Własności betonów cementowych impregnowanych siarką w świetle badań własnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Bogusławska-Kozłowska, Joanna; Jeruzal, Jan; Malinowski, Czesław; Peła, Ryszard; Przyborowska, Aldona
Badania płytek kolczastych dwustronnych - nowego typu łącznika w konstrukcjach drewnianych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Bogucka, Janina
Kinetyka pola wilgotności w betonie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Banyś, Kazimierz; Sobolewska, Mieczysława
Cechy reologiczne mieszanek betonowych przeznaczonych do transportu pompowo-rurowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Babut, Roman
Rzeczywista struktura uzbrojenia rozproszonego i jej wpływ na wytrzymałość fibrobetonu przy rozłupywaniu i przy zginaniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Żółtowski, Wojciech
Stateczność ściskanego pręta zespolonego stal-tworzywo sztuczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Wizmur, Mieczysław; Ziółko, Jerzy
Badania modelowe trzech wersji usztywnień membrany dachu pływającego cylindrycznego zbiornika stalowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Weiss, Stanisław
Wpływ sztywności deplanacyjnej ożebrowań na obciążenie krytyczne elementów blaszanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Urbański, Aleksander
Koncepcja konstrukcyjna stalowych kominów wieloprzewodowych ze skratowaniem wewnętrznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Szlendak, Jerzy; Bródka, Jan
Nośność węzłów ramowych typu T z rur prostokątnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Przybyło, Wacław
Obliczenia statyczne stalowych słupów linii elektroenergetycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Nazarko, Wanda; Pancewicz, Zygmunt
Nosność graniczna stalowych belek hybrdowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Murzewski, Janusz; Siepak, Jerzy S.; Młynarczyk, Andrzej
Obliczanie blachownic w nadkrytycznym stanie zginania środnika
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/