Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LIII Konferencja Naukowa, 2007

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2007
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 161
123456 ... 9
następne

Skrzypczak, Izabela
Weryfikacja jakości betonu metodami logiki rozmytej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Radziszewski, Piotr; Ołdakowska, Ewa
Wpływ dodatku rozdrobnionych zużytych opon samochodowych na wybrane właściwości betonów cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Kowal, Zbigniew
Sztywność i wytężenie zespolonych prętów stropowych struktur przestrzennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Jóźwiak, Robert; Kacprzyk, Jan; Żurański, Jerzy Antoni
Badania modelowe obciążenia wiatrem dachu Stadionu Śląskiego w Chorzowie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Gremza, Grzegorz; Krykowski, Tomasz
Badania i analiza komputerowa skręcanych elementów zespolonych stalowo-betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Dragan, Vâčeslav; Lugovskoi, Mihail; Muhin, Anatolij
Staleželezobetonnye karkasy zdanij s kombinirovannym armirovaniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Bzymek, Zbigniew M.
Poszukiwanie idealnych rozwiązań zadań inżynierskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Zabielska-Adamska, Katarzyna
Ściśliwość i pęcznienie nasączanego popiołu lotnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Sulewska, Maria J.
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny parametrów zagęszczenia w powierzchniowych warstwach nasypów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Sielamowicz, Irena; Czech, Michał
Empiryczny opis parametrów płynięcia ziaren amarantusa w modelu silosu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Michalak, Rafał; Sikora, Zbigniew
Szacowanie zmiany wartości parametrów wzmocnionego podłoża na podstawie osiadania obszarowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Kuźniar, Krystyna; Maciąg, Edward
Kompresja danych w neuronowej symulacji przekazywania się drgań od wstrząsów górniczych na budynek
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Kryczałło, Arkadiusz
Odwodnienia budowlane wykopów wielkokubaturowych na przykładzie inwestycji w centrum Sopotu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Krasiński, Adam; Gwizdała, Kazimierz
Doświadczenia ze stosowania pali wkręcanych "Atlas"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Ickiewicz, Irena
Rzeczywista głębokość przemarzania gruntu a wymagania normowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Glinicka, Małgorzata J.
Zagęszczalność mieszaniny piasku i odpadów z opon samochodowych oraz jej wpływ na właściwości mechaniczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Garbulewski, Kazimierz; Lech, Mariusz; Skutnik, Zdzisław; Stopiński, Wojciech; Przewłoka, Andrzej
Edometr elektro-oporowy w badaniach ściśliwości gruntów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Duszyńska, Angelika
Ocena trwałości barier geosyntetycznych stosowanych na składowiskach odpadów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Dołżyk, Katarzyna; Szypcio, Zenon
Wybrane zagadnienia zamarzania gruntu pod ławą fundamentową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Dąbska, Agnieszka
Wytrzymałość na ścinanie zagęszczonych osadów z dekarbonizacji wody
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007

123456 ... 9
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/