Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LIII Konferencja Naukowa, 2007

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2007
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 161
poprzednie
12345678
następne

Zieliński, Krzysztof
Wpływ kopolimeru SBS na lepkość dynamiczną asfaltów stosowanych w budowlanych materiałach hydroizolacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Wyrzykowski, Mateusz; Gawin, Dariusz; Pesavento, Francesco
Modelowanie zjawisk autogenicznych w betonach BWW poddanych pielęgnacji wewnętrznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Szklorzová, Halina; Staněk, Theodor; Holešinský, Radek
Wpływ różnych dodatków mineralnych na wybrane właściwości cementów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Owsiak, Zdzisława
Wpływ dodatków mineralnych na ekspansję zapraw cementowych dojrzewających w podwyższonej temperaturze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Małolepszy, Jan; Tkaczewska, Ewelina
Wpływ struktury fazy szklistej krzemionkowych popiołów lotnych na ich właściwości pucolanowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Łaźniewska, Beata
Teoretyczna i praktyczna wartość parametrów struktury porowatości mrozoodpornego SCC
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Łaskawiec, Katarzyna; Małolepszy, Jan; Zapotoczna-Sytek, Genowefa
Wpływ popiołów fluidalnych na procesy fizykochemiczne zachodzące w spoiwie i mieszance autoklawizowanego betonu komórkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Kruszka, Leopold
Badania lepkoplastycznych właściwości materiałów budowlanych w różnych temperaturach z wykorzystaniem techniki zmodyfikowanego pręta Hopkinsona
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Kosior-Kazberuk, Marta; Lelusz, Małgorzata
Właściwości wytrzymałościowe zapraw i betonów zawierających popiół lotny ze współspalania węgla kamiennego i biomasy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Jasiczak, Józef; Kucz, Marlena
Aspekt mrozoodporności w betonach drenażowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Garbacz, Andrzej
Mikrostrukturalne uwarunkowania propagacji fal sprężystych w układach naprawianych kompozytami typu PCC
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Bołtryk, Michał; Pawluczuk, Edyta; Dworzańczyk, Dorota
Kruszywo wtórne - właściwości i zastosowanie do betonów zwykłych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Woliński, Szczepan
Metody oceny wartości oddziaływań spowodowanych przez zdarzenia katastrofalne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Schabowicz, Krzysztof; Stawiski, Bohdan
Szczególne przypadki zastosowania metody ultradźwiękowej w badaniach konstrukcji betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Krzywoń, Rafał; Szojda, Leszek; Wandzik, Grzegorz
Analiza zabezpieczeń budynków podlegających intensywnym deformacjom terenu górniczego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Jasieńko, Jerzy; Engel, Lech J.
Deformacja w historycznych konstrukcjach drewnianych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Dembiński, Mariusz
Analiza obciążenia wiatrem kominów murowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Chyży, Tadeusz
Model wewnętrznego wybuchu gazu w budynkach mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Trochymiak, Wojciech
Rozwój form konstrukcyjnych mostów betonowych z cięgnami naprężanymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Szelka, Janusz; Wrona, Zbigniew
Akwizycja wiedzy dziedzinowej z zakresu budownictwa mostowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/