Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LIII Konferencja Naukowa, 2007

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2007
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 161
poprzednie
1234567 ... 9
następne

Brzozowski, Tadeusz
Badania dynamiczne nośności pali wierconych w świetle próbnych obciążeń statycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Bąk, Grzegorz; Gosk, Wojciech
Identyfikacja sztywności podłoża gruntowego w procesach dynamicznego obciążenia i odciążenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Bałachowski, Lech
Kontrola zagęszczenia wgłębnego piasku na podstawie badania dylatometrycznego DMT
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Skorupka, Dariusz
Ryzyko realizacji przedsięwzięć budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Plebankiewicz, Edyta
Przegląd modeli prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Marcinkowski, Roman; Krawczyńska, Anna
Koncepcja optymalizacji wykorzystania deskowań w wykonawstwie monolitycznych konstrukcji betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Koźniewski, Edwin; Orłowski, Zygmunt
Prognozowanie zapotrzebowania na beton towarowy za pomocą regresji wielorakiej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Koper, Artur; Marcinkowski, Roman
Analiza ryzyka czasu i kosztów realizacji zadań i przedsięwzięć budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Kasprowicz, Tadeusz
Analiza technologii i organizacji robót budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Jaśkowski, Piotr; Sobotka, Anna
Modelowanie problemu redukcji czasu realizacji przedsięwzięcia budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Hoła, Bożena
Przyczyny wypadków, a liczba wypadków przy pracy w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Gajzler, Marcin
Rola systemu doradczego w procesie napraw betonowych posadzek przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Firek, Karol; Wodyński, Aleksander
Wpływ zabezpieczeń profilaktycznych oraz remontów na zużycie tradycyjnej zabudowy terenów górniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Dziadosz, Agnieszka
Kreowanie renomy firmy deweloperskiej na budowlanym rynku mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Bożejko, Wojciech; Hejducki, Zdzisław
Analiza zależności typu czas/koszt w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Nurzyński, Jacek
Izolacyjność akustyczna ścian szkieletowych na podstawie pomiaru drgań na powierzchni ściany
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Heim, Dariusz; Klemm, Piotr; Szczepańska, Eliza
Całkowity wskaźnik oświetlenia dziennego. Część 2. Współczynniki korekcyjne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Heim, Dariusz; Jabłoński, Łukasz
Charakterystyka termiczna fasad podwójnych o różnych zdolnościach do akumulowania ciepła
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Gawin, Dariusz; Pesavento, Francesco
Wpływ adwekcji na izotermiczne wyługowywanie wapnia z kompozytów cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Gardziejczyk, Władysław; Ezerskiy, Valeriy
Wpływ charakterystyki nawierzchni drogowej na hałas toczenia pojazdu samochodowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007

poprzednie
1234567 ... 9
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/