Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LIII Konferencja Naukowa, 2007

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2007
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 161
poprzednie
123456789
następne

Knawa, Marta; Bryja, Danuta
Drgania cięgna nośnego kolei linowej obciążonej ruchem gondoli pasażerskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Kaleta, Barbara; Zembaty, Zbigniew
Zagadnienie własne belki na stochastycznym podłożu Własowa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Cichoń, Czesław; Koczubiej, Sławomir
Przestrzenny element węzłowy ramy o prętach cienkościennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Brząkała, Aneta; Wójcicki, Zbigniew; Majcher, Krzysztof
Pasywny i semiaktywny eliminator rezonansowych drgań wymuszonych i parametrycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Bryja, Danuta; Prokopowicz, Dawid; Woszczyna, Anna
Dynamiczny model wstępnie napiętego cięgna i jego zastosowanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Baran, Wiesław; Jędraszak, Bronisław
Rozwiązanie powłoki hiperboloidalnej w parametryzacji prostokreślnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Socha, Tomasz
Reologiczna redystrybucja naprężeń w drewnianych belkach z wklejonym zbrojeniem kompozytowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Mielczarek, Zbigniew; Śliwka, Krzysztof
Badania doświadczalne węzła rusztu drewnianego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Malesza, Mikołaj; Miedziałowski, Czesław; Malesza, Jarosław
Badania połączeń na gwoździe i śruby w szkieletowych konstrukcjach drewnianych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Malesza, Mikołaj; Miedziałowski, Czesław; Chyży, Tadeusz
Modelowanie płaskich i przestrzennych konstrukcji szkieletowych budynków drewnianych z weryfikacją doświadczalną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Lis, Barbara; Krystofiak, Tomasz; Proszyk, Stanisław
Podatność na klejenie drewna sosny (pinus sylvestris l.) zabezpieczonego impregnatami solnymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Kosiorek, Mirosław; Wróblewski, Bogdan
Odporność ogniowa dachów o konstrukcji drewnianej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Wawrzynek, Andrzej; Kubica, Jan; Seweryn, Iwona
Badania murów z cegły poddanych cyklicznym obciążeniom ściskającym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Szojda, Leszek; Wandzik, Grzegorz
Powierzchnie graniczne dla cegły i zaprawy określone w trójosiowym stanie naprężenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Szojda, Leszek; Wandzik, Grzegorz
Homogeniczny, sprężystoplastyczny model materiałowy do analizy konstrukcji murowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Piekarczyk, Adam
Odkształcalność postaciowa zbrojonych ścian z cegły pełnej ścinanych prostopadle do spoin wspornych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Jasiński, Radosław
Badania zbrojonych ścian ceglanych ścinanych poziomo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Drobiec, Łukasz
Obliczanie wytrzymałości na ściskanie muru ze zbrojeniem w spoinach wspornych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Ziółko, Jerzy; Supernak, Ewa; Mikulski, Tomasz
Analiza stanu naprężeń w płaszczu zbiornika stalowego w strefie przyłączenia do niego rurociągu produktowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Ziółko, Jerzy
Kryteria określające metody montażu konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/