Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LIII Konferencja Naukowa, 2007

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2007
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 161
poprzednie
1 ... 3456789
następne

Broniewicz, Mirosław
Aspekty środowiskowe budownictwa stalowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Zawilski, Marek
Metody oczyszczania spływów opadowych w aspekcie budownictwa drogowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Suwara, Tadeusz; Doboszyński, Witold
Techniczne aspekty obwodnicy Augustowa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Maranda, Daniel; Bohatkiewicz, Janusz
Zasady projektowania przejść dla zwierząt - problemy i praktyka
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Kobryń, Andrzej
Wybrane problemy budowy dróg w świetle wpływu spalin samochodowych na środowisko
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Janusz, Leszek
Budowa przejść dla zwierząt w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Grodecki, Wojciech; Siemińska-Lewandowska, Anna
Budowa tuneli komunikacyjnych na terenach chronionych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Gardziejczyk, Władysław
Rozwój technologii budowy nawierzchni drogowych a hałas toczenia pojazdów samochodowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Wilk, Eugeniusz
Morfologia koryta i warunki przyrodnicze rzeki Wisły w zależności od stanu zabudowy regulacyjnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Górniak, Andrzej; Wiater, Józefa
Obecna i planowana sieć dróg kołowych i obwodnic, ich kolizyjność ze środowiskiem na przykładzie Podlasia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Tracz, Marian; Radosz, Stanisław
Zagrożenia hałasem budynków w otoczeniu dróg - problem akustyczny, dostępności i estetyki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Mioduszewski, Waldemar
Wpływ budowli hydrotechnicznych na środowisko i problemy renaturyzacji siedlisk zdegradowanych na przykładzie doliny Biebrzy i Narwi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Leniak-Tomczyk, Anna; Łagoda, Grażyna
Obiekt mostowy w układach komunikacyjnych - bariera ekologiczna czy narzędzie ochrony środowiska?
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Kwiatkowski, Włodzimierz; Doroszkiewicz, Jerzy
Problemy rozwoju infrastruktury komunikacyjnej na Podlasiu w związku z obecnością obszarów Natura 2000
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Banaszuk, Piotr; Banaszuk, Henryk
Walory i potrzeby ochrony czynnej środowiska przyrodniczego Białostocczyzny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Wawrusiewicz, Aleksander
Zastosowanie metody Multi Mapping w analizie inwestycji na terenach ekologicznie cennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Sawicki, Jerzy M.
Określanie zasięgu oddziaływania budowli na środowisko
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Kozłowski, Stefan
Ograniczenia budownictwa na terenach cennych przyrodniczo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Kaczmarczyk, Ewa; Nowak, Paweł
Natura 2000 i inne aspekty środowiskowe w realizacji budowlanych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z UE
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Czaja, Stanisław
Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Wybrane zagadnienia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007

poprzednie
1 ... 3456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/