Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LIII Konferencja Naukowa, 2007

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2007
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 161
poprzednie
23456789
następne

Knauff, Michał; Klempka, Krzysztof
Ścisła metoda obliczania nośności betonowych elementów ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Kowalski, Robert
Badania belek żelbetowych poddanych jednoczesnemu działaniu obciążenia i wysokiej temperatury
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Korentz, Jacek
Wpływ stateczności zbrojenia podłużnego na zachowanie słupów żelbetowych o przekroju kołowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Klemczak, Barbara
Modelowanie naprężeń termiczno-skurczowych w betonowych konstrukcjach masywnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Kamiński, Mieczysław; Pawlak, Wojciech
Badania belek żelbetowych o różnym kształcie przekroju poprzecznego poddanych działaniu momentu skręcającego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Jensen, Bjarne Christian; Łapko, Andrzej
Structural concrete Eurocodes and national applications
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Jasiński, Radosław; Kupczyk, Radosław; Starosolski, Włodzimierz; Wieczorek, Mirosław
Badania belek żelbetowych zbrojonych na ścinanie stalą o zróżnicowanej ciągliwości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Jankowiak, Iwona; Madaj, Arkadiusz
Studium numeryczne wzmacniania belki żelbetowej materiałem kompozytowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Hulimka, Jacek
Badania nośności żużlobetonowych płyt dachowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Górski, Marcin; Krzywoń, Rafał
Uproszczona metoda projektowania zginanych belek żelbetowych wzmocnionych nakładkami FRP
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Wesołowski, Marek
Wymiarowanie na ścinanie w aspekcie szerokości rys ukośnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Ajdukiewicz, Andrzej; Kliszczewicz, Alina; Węglorz, Marek
Badania długotrwałe strunobetonowych płyt otworowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Ajdukiewicz, Andrzej
Konstrukcje betonowe projektowane na okres użytkowania - badania a nowe ujęcia normatywne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Pogorzelski, Jerzy
Odnawialne źródła energii w obiektach na terenie Białostocczyzny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Meyer, Zygmunt; Pluta, Małgorzata
Zastosowanie modelu przepływu stratyfikowanego do rozwiązywania wybranych zagadnień hydrotechnicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Kołwzan, Barbara; Grabas, Kazimierz; Pawełczyk, Adam; Rybak, Justyna
Bioremediacja gruntów zanieczyszczonych produktami naftowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Gwizdała, Kazimierz
Ekologiczne aspekty projektowania fundamentów na palach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Stachowicz, Antoni
Standardowe budynki niskoenergetyczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Dzienis, Lech
Wybrane aspekty uciążliwości obiektów oczyszczalni ścieków dla środowiska
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007
Ćwiklińska, Monika; Falaciński, Paweł
Techniczne i ekologiczne aspekty uszczelniania podłoża wałów przeciwpowodziowych Wisły
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2007

poprzednie
23456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/