Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XVIII Konferencja Naukowa, 1972

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1972
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 112
poprzednie
123456

Jemielita, Grzegorz; Kączkowski, Zbigniew
Macierze wpływowe sił i przemieszczeń dla kratownic typu mostowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Gryczmański, Maciej
Obliczanie osiadań gruntu metodą elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Gomuliński, Andrzej; Kociołek, Andrzej; Radwański, Andrzej
Analiza statyczna zbiornika walcowego z dnami kulistymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Głomb, Józef
Z badań nad modelem obciążenia mostów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Dąbrowski, Otton; Konderla, Piotr
Rozwiązanie powłok dwukrzywiznowych metodą elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Dawdo, Czesław
O badaniach laboratoryjnych parcia gruntu na ściany wykopów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Ciesielski, Roman; Kawecki, Janusz
Rola drgań własnych skrętnych w obliczeniach dynamicznych budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Cichoń, Czesław; Waszczyszyn, Zenon
Obliczanie łuku sprężysto-plastycznego przy obciążeniu ruchomym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Chrobok, Roman; Śniady, Paweł
Drgania pręta wywołane siłą ruchomą z uwzględnieniem sił osiowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Cholewicki, Andrzej; Winiarski, Maciej
Ściany wiatrowe osłabione otworami. Automatyzacja obliczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Chmielewski, Tadeusz
Drgania losowe układu belka mostowa - pojazd, wywołane nierównościami jezdni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Bzymek, Zbigniew
Analiza sił wewnętrznych w ustrojach łukowych Maillart'a
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972

poprzednie
123456

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/