Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XVIII Konferencja Naukowa, 1972

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1972
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 112
poprzednie
123456
następne

Weseli, Jerzy
Drgania swobodne małych mostów przy swoistych warunkach podparcia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Walukiewicz, Henryk
Obliczanie budowli na parcie witaru na podstawie teorii procesów stochastycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Świtka, Romuald
Obliczanie rusztów kratowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Świszczowski, Stefan
Modyfikacje konstrukcji prętowych przy ustalonych siłach przekrojowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Szymczak, Czesław
Obliczanie zakrzywionych prętów cienkościennych ukośnie podpartych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Szczepaniak, Edmund; Szcześniak, Wacław
Drgania płyty na podłożu lepkosprężystym pod obciążeniem ruchomym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Skarżyński, Ryszard
Tłumienie aperiodycznych drgań lepkosprężystego ciała Sorokina
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Reipert, Zbigniew
Rozwiązanie płyty prostokątnej z otworem prostokątnym metodą elementów podstawowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Olszowski, Bogdan; Tomana, Andrzej
Analiza drgań masztów i smukłych konstrukcji wieżowych metodą elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Obrębski, Jan B.
Statyka heksagonalnych siatek prętowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Niewiadomski, Jerzy; Rogowski, Helmut
Rozwiązanie pewnego typu przestrzennego rusztu siatkowego metodą płyty zastępczej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Murzewski, Janusz; Siepak, Jerzy S.
Stateczność nośnicy powłokowej w ujęciu probabilistycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Melerski, Edmund
Analiza statyczna pewnej powłoki ze wstępnymi odchyleniami powierzchni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Mazur, Krystyna
Drgania płyt na inercyjnym podłożu winklerowskim
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Mateja, Oswald
Problemy statyki i dynamiki powłok obrotowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Maćkiewicz, Józef; Zając, Jerzy
Analiza stanu naprężenia rury betonowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Langer, Jan
O trajektoriach ruchu fundamentów blokowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Kączkowski, Zbigniew
Wpływ stałych naprężeń na prędkości rozchodzenia się fal sprężystych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Kawecki, Wojciech
Analiza statyczna struktury w postaci plastra miodu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972
Jendrzejek, Stefan
Ocena wpływu tłumienia przy współdziałaniu dynamicznym mostu i pojazdu drogowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1972

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/